Môn Nhạc Họa Lớp 9 Vẽ = tay anime đang cầm bình sữa , cầm thui chưa uống nha ! pic1 : Tranh ko kí tên pic2 : Tranh có kí tên Vẽ đẹp zô naaaa !!!!!!!!!

Question

Môn Nhạc Họa Lớp 9 Vẽ = tay anime đang cầm bình sữa , cầm thui chưa uống nha !
pic1 : Tranh ko kí tên
pic2 : Tranh có kí tên
Vẽ đẹp zô naaaa !!!!!!!!! Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valerie 3 tháng 2022-02-22T20:47:33+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-02-22T20:49:03+00:00

    Chời ơi cái nơ :))))))))))))

    mon-nhac-hoa-lop-9-ve-tay-anime-dang-cam-binh-sua-cam-thui-chua-uong-nha-pic1-tranh-ko-ki-ten-pi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )