Môn Sinh Học Lớp 10 Cấu tạo và chức năng của màng sinh chất

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 Cấu tạo và chức năng của màng sinh chất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 2 tháng 2022-03-29T05:40:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-29T05:41:31+00:00

  +Cấu trúc màng sinh chất:

  Màng sinh chất có cấu tạo theo mô hình khảm động:

  – Cấu trúc khảm: Màng được cấu tạo chủ yếu từ lớp photpholipit kép, trên đó có điểm thêm các phân tử protein và các phân tử khác. Ở các tế bào động vật và người còn có nhiều phân tử cholesterol làm tăng độ ổn định của màng sinh chất. Các prôtêin của màng tế bào có tác dụng như những kênh vận chuyển các chất ra vào tế bào cũng như các thụ thể tiếp nhận các thông tin từ bên ngoài.

  – Cấu trúc động: do lực liên kết yếu giữa các phân tử phôtpholipit, phân tử photpholipit có thể chuyển động trong mạng với tốc độ trung bình 2mm/giây, các protein cũng có thể chuyển động nhưng chậm hơn nhiều so với phôtpholipit. Chính điều này làm tăng tính linh động của màng.

  +Chức năng màng sinh chất:

  – Màng sinh chất có tính bán thấm: Trao đổi chất với môi trường có tính chọn lọc: lớp photpholipit chỉ cho những phân tử nhỏ tan trong dầu mỡ đi qua. Các chất phân cực và tích điện đều phải đi qua những kênh prôtêin thích hợp mới ra vào được tế bào.

  – Thu nhận các thông tin lí hóa học từ bên ngoài (nhờ các thụ thể) và đưa ra đáp ứng kịp thời.

  – Nhờ có các “dấu chuẩn” glicôprôtêin đặc trưng cho từng loại tế bào mà các tế bào cùng 1 của cùng một cơ thể có thể nhận biết nhau và nhận biết các tế bào “lạ” (tế bào của cơ thể khác).

  0
  2022-03-29T05:42:24+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  Là mô hình khảm động:

  Gồm 2 thành phần chính: photpholipit và protein

  Chứa các phân tử colesteron, các protein (kênh vận chuyển) xen kẽ

  Bên ngoài tế bào chứa: thụ thể, kênh, dấu chuẩn nhận biết tế bào

  Chức năng:

  Thực hiện trao đổi chất có chọn lọc giữa tế bào với môi trường ngoài

  Vận chuyển các chất, thu nhận thông tin, dấu chuẩn nhận biết

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )