Môn Sinh Học Lớp 10 cấu trúc và cơ chế tác động của enzim ,nêu vai trò của enzim

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 cấu trúc và cơ chế tác động của enzim ,nêu vai trò của enzim Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 4 tháng 2022-11-22T11:35:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T11:37:41+00:00

  * Cấu trúc của enzim:

     – Thành phần của enzim là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với các chất khác không phải là prôtêin.
     – Trung tâm hoạt động của enzin (chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim) là phần cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất (chất chịu sự tác động của enzim). Cấu hình không gian này tương thích với cấu hình không gian của cơ chất. Tại đây có các cơ chất sẽ được liên kết tạm thời với enzim và nhờ đó phản ứng được xúc tác.

   * Cơ chế tác động của enzim: Việc liên kết enzim – cơ chất là khá đặc thù. Vì thế mỗi enzim thường chỉ xúc tác cho một hoặc một vài phản ứng.

     – Enzim thoạt đầu liên kết với cơ chất tại trung hoạt động tạo nên phức hợp enzim – cơ chất.
     – Sau đó enzim tương tác với cơ chất để tạo ra sản phẩm.

   

  0
  2022-11-22T11:37:45+00:00

   * Cấu trúc của enzim:

     – Thành phần của enzim là prôtêin hoặc prôtêin kết hợp với các chất khác không phải là prôtêin.
     – Trung tâm hoạt động của enzin (chỗ lõm hoặc khe nhỏ trên bề mặt enzim) là phần cấu trúc không gian đặc biệt chuyên liên kết với cơ chất (chất chịu sự tác động của enzim). Cấu hình không gian này tương thích với cấu hình không gian của cơ chất. Tại đây có các cơ chất sẽ được liên kết tạm thời với enzim và nhờ đó phản ứng được xúc tác.

   * Cơ chế tác động của enzim: Việc liên kết enzim – cơ chất là khá đặc thù. Vì thế mỗi enzim thường chỉ xúc tác cho một hoặc một vài phản ứng.

     – Enzim thoạt đầu liên kết với cơ chất tại trung hoạt động tạo nên phức hợp enzim – cơ chất.
     – Sau đó enzim tương tác với cơ chất để tạo ra sản phẩm.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )