Môn Sinh Học Lớp 10 Giúp mình với ạ ạ ạ -..

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 Giúp mình với ạ ạ ạ …… Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-sinh-hoc-lop-10-giup-minh-voi-a-a-a

in progress 0
Ivy 4 tháng 2022-11-22T05:30:27+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-22T05:31:41+00:00

  Câu 31: B

  Câu 32: A

  Vi sinh vật phân giải protein của đậu tương.

  Câu 33: A

  Câu 34: A

  Câu 35:A

  B sai vì quá trình phân giải polisaccarit diễn ra bên ngoài tế bào.

  D sai vì làm nước mắm là ứng dụng của phân giải protein.

  Câu 36: A

  Câu 37: A

  Số lượng vi sinh vật của quần thể chưa tăng ở pha tiềm phát, tăng lên rất nhanh ở pha lũy thừa, đạt mức cực đại ở pha cân bằng và giảm ở pha suy vong.

  câu 38: A

  120 : 6 = 20 (phút)

   

  0
  2022-11-22T05:32:16+00:00

  Câu 31: Trong quá trình sản xuất tương người ta đã sử dụng những loại vi sinh vật nào sau đây?

  ⇒ B. 2, 3

  Câu 32: Việc làm tương trong dân gian thực chất là tạo điều kiện thuận lợi để vi sinh vật thực hiện quá trình nào sau đây?

  ⇒ A. Phân giải prôtêin

  Câu 33: Ý nào sau đây đúng khi nói về đặc điểm quá trình phân giải các chất ở vi sinh vật?

  ⇒ A. Diễn ra bên ngoài môi trường

  Câu 34: Quá trình lên men Etylic tạo ra sản phẩm nào sau đây?

  ⇒ A. Etanol, `CO_2`

  Câu 35: Nhận định nào sau đây đúng khi nói về quá trình phân giải polisaccarit?

  ⇒ A. Sản xuất rượu là ứng dụng quá trình phân giải polisacarit

  Câu 36: Quá trình sinh trưởng của quần thể vi sinh vật trong môi trường nuôi cây không liên tục theo trình tự là?

  ⇒ A. Pha tiềm phát → pha lũy thừa → pha cân bằng → pha suy vong

  Câu 37: Trong nuôi cấy không liên tục, số lượng vi sinh vật ở pha tiềm phát:

  ⇒ A. Chưa tăng

  Câu 38: Trong thời gian 120 phút, từ một tế bào vi khuẩn E.Coli đã phân bào liên tiếp 6 lần để tạo ra tế bào mới. Hãy cho biết thời gian thế hệ của tế bào trên là bao nhiêu?

  – Thời gian thế hệ của tế bào trên là:

  `120 : 6 = 20` phút

  ⇒ A. 20 phút

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )