Môn Sinh Học Lớp 10 kích thước tế bào nhân sơ rất nhỏ có lợi ích gì?tại sao kích thước tế bào không nhỏ hơn nữa(dưới 1 micromet)? tại sao kích thước tế bào

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 kích thước tế bào nhân sơ rất nhỏ có lợi ích gì?tại sao kích thước tế bào không nhỏ hơn nữa(dưới 1 micromet)? tại sao kích thước tế bào nhân chuẩn không nhỏ như tế bào nhân sơ mà lại lớn hơn? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Madeline 1 tuần 2022-01-10T21:02:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-10T21:03:47+00:00

  Đáp án:

  * Kích thước nhỏ nên tỉ lệ S/V lớn thì tốc độ trao đổi chất với môi trường diễn ra nhanh, quá trình khuyếch tán các chất diễn ra nhanh. Tế bào sinh trưởng nhanh, khả năng phân chia mạnh, số lượng tế bào tăng nhanh.

  * Kích thước tế bào không nhỏ hơn nữa vì nó phải chứa đựng các thành phần bên trong tế bào như ADN vòng, plasmid, ribôxôm và không gian cho các phân tử này thực hiện các hoạt động sống.

  * Kích thước tế bào nhân chuẩn không nhỏ như tế bào nhân sơ vì chúng chứa các bào quan có màng bao bọc, nhiều bào quan có kích thước khá lớn như nhân, không bào hay có số lượng nhiều như ti thể, lục lạp… và chúng cũng cần có không gian để hoạt động, một số bào quan còn di chuyển trong tế bào như lục lạp, túi tiết…

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )