Môn Sinh Học Lớp 10 liên kết photphodieste là liên kết 2 hóa trị ? và tại sao số liên kết HT giữa các nu trong ADN là N-2

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 liên kết photphodieste là liên kết 2 hóa trị ? và tại sao số liên kết HT giữa các nu trong ADN là N-2 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Parker 3 tháng 2022-02-08T19:57:30+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-02-08T19:58:46+00:00

    – Liên kết cộng hóa trị, còn gọi là liên kết phân tử là một liên kết hóa học được hình thành bằng việc dùng chung một hay nhiều cặp electron giữa các nguyên tử. Liên kết photphodieste là liên kết giữa phân tử đường và gốc photphat, thuộc loại liên kết này.

    – Cứ giữa 2 nucleotit thì có 1 liên kết hóa trị. Vậy giả sử có a nucleotit thì có a – 1 liên kết hóa trị trên ADN mạch thẳng. Ví dụ: A-T-G-X → Có 3 liên kết giữa các nucleotit. Vậy có 2 mạch ADN, do đó số liên kết sẽ là N – 2.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )