Môn Sinh Học Lớp 10 Nêu cấu trúc và chức năng 3 loại của ARN Bài 6

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 Nêu cấu trúc và chức năng 3 loại của ARN
Bài 6 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Valentina 1 năm 2022-04-07T21:11:00+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T21:12:30+00:00

  Đáp án:

  *mARN cấu tạo từ một chuỗi polinuclêôtit dưới dạng mạch thẳng, mARN có chức năng truyền đạt thông tin di truyền tử mạch gốc trên ADN đến chuỗi polipepetit. Để thực hiện chức năng truyền đạt thông tin di truyền từ ADN đến protein thì ARN có

  Trình tự nucleotit đặc hiệu giúp cho riboxom nhận và liên kết vào ARN

  Mã mở đầu : tín hiệu khởi đầu phiên mã

  Các codon mã hóa axit amin:

  Mã kết thúc , mang thông tin kết thúc quá trình dịch mã

  *tARN có cấu trúc với 3 thuỳ, trong đó có một thuỳ mang bộ ba đối mã có trình tự bổ sung với 1 bộ ba mã hóa axit amin trên phân tử mARN , tARN có chức năng vận chuyển axit amin tới ribôxôm để tổng hợp nên chuỗi polipetit

  *rARN có cấu trúc mạch đơn nhưng nhiều vùng các nuclêôtit liên kết bổ sung với nhau tạo các vùng xoắn kép cục bộ. rARN liên kết với các protein tạo nên các riboxom. r ARN là loại ARN có cấu trúc có nhiếu liên kết hidro trong phân tử nhất và chiếm số lượng lớn nhất trong tế bào.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )