Môn Sinh Học Lớp 10 nêu cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử giúp vật chất di truyền được truyền đạt qua các thế hệ tế bào và cơ chế di truyền ở cấp độ phân t

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 nêu cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử giúp vật chất di truyền được truyền đạt qua các thế hệ tế bào và cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử giúp vật chất di truyền biểu hiện thành kiểu hình Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 8 tháng 2022-09-01T06:52:14+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T06:53:35+00:00

  Cơ chế di truyền ở cấp độ phân tử:

  -Thông tin di truyền trong ADN được truyền lại qua các thế hệ tế bào nhờ cơ chế nhân đôi.

  -Thông tin di truyền trong ADN ( gen) được biểu hiện thành tính trạng của cơ thể thông qua cơ chế phiên mã và dịch mã:

  ADN phiên mã tạo mARN, mARN dịch mã tạo Protein, Protein biểu hiện ra tính trạng.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )