Môn Sinh Học Lớp 10 Nêu đặc điểm sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục. Nên thu hoạch VSV vào pha nào là tốt nhất? Vì sao?

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 Nêu đặc điểm sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục.
Nên thu hoạch VSV vào pha nào là tốt nhất? Vì sao? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Mackenzie 1 năm 2022-04-07T15:28:17+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T15:29:23+00:00

  * Đặc điểm sinh trưởng của vi sinh vật trong môi trường nuôi cấy không liên tục:

  – Môi trường nuôi cấy không liên tục là môi trường mà quần thể sinh vật không được bổ sung thêm chất dinh dưỡng cũng như không lấy đi các chất dư thừa độc hại sinh ra trong quần thể

  – Quân thể phát triển theo 4 pha: pha tiềm phát,lũy thừa,cân bằng, suy vong

  – Nuôi cấy trong môi trường này với vai trò nghiên cứu sự phát triển của 1 quần thể sinh vật

  * Nên thu hoạch VSV vào cuối pha lũy thừa ,đầu pha cân bằng là tốt nhất vì:

  – Số lượng vi sinh vật đạt cực đại

  – Chưa có hiện tượng sinh vật bị chết do môi trường hết dinh dưỡng

   

  0
  2022-04-07T15:29:28+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  – Nuôi cấy không liên tục có 4 pha (lag, log, cân, suy), chất dinh dưỡng và chất thải độc hại lại không được lấy ra hay thêm vào. Môi trường nuôi cấy tách biệt với bên ngoài.

   Pha cân bằng.

  Vì:Ở pha nàysố lượng tế bào trong quần thể đạt cực đại và không đổi theo thời gian (số lượng tế bào sinh ra = số lượng tế bào chết đi)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )