Môn Sinh Học Lớp 10 So sánh bộ máy gongi và lưới nội chất

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 So sánh bộ máy gongi và lưới nội chất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aaliyah 6 ngày 2022-01-14T23:06:49+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-14T23:08:25+00:00
  Đặc điểm
  Lưới nội chất

  Bộ máy Gôngi
  Cấu tạo Gồm hệ thống ống và xoang dẹp thông với nhau chia tế bào chất ra thành nhiều xoang chức năng.
        Lưới nội chất có hai loại: lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn.
  Gồm hệ thống các túi màng dẹp xếp chồng lên nhau, nhưng tách biệt nhau theo hình vòng cung.
  Chức năng – Lưới nội chất hạt: trên màng có nhiều hạt ribôxôm, tham gia quá trình tổng hợp prôtêin.
  – Lưới nội chất trơn: trên màng không có đính các hạt ribôxôm., có vai trò tổng hợp lipit, chuyển hoá đường…
  Thu gom, đóng gói , biến đổi và phân phối sản phẩm từ nơi sản xuất đến nơi sử dụng

  0
  2022-01-14T23:08:41+00:00

  Đáp án:

  * Giống:
  +nằm trong tế bào nhân thực
  * Khác:

  Lưới nội chất:

  Cấu tạo: Gồm hệ thống ống và xoang dẹp thông với nhau chia tế bào chất ra thành nhiều xoang chức năng.

  – Lưới nội chất có hai loại: lưới nội chất hạt và lưới nội chất trơn.Gồm hệ thống các túi màng dẹp xếp chồng lên nhau, nhưng tách biệt nhau theo hình vòng cung.

  – Lưới nội chất trơn: trên màng không có đính các hạt ribôxôm., có vai trò tổng hợp lipit, chuyển hoá đường…

  Chức năng:

  – Lưới nội chất hạt (trên màng có nhiều ribôxôm gắn vào), có chức năng tổng hợp prôtêin để đưa ra ngoài tế bào và các prôtêin cấu tạo nên màng tế bào.

  – Lưới nội chất trơn có rất nhiều loại enzim, thực hiện chức năng tổng hợp lipit, chuyển hoá đường, phân huỷ chất độc hại đối với tế bào.

  Bộ máy Gôngi

  Cấu tạo: hệ thống túi màng dẹp xếp chồng lên nhau (nhưng tách biệt nhau) theo hình vòng cung.

  Chức năng: gắn nhóm cacbohiđrat vào prôtêin, lipit; tổng hợp một số hoocmôn, từ nó cũng tạo ra các túi có màng bao bọc (như túi tiết, lizôxôm). Bộ máy Gôngi thu gom, biến đổi, bao gói và phân phối các sản phẩm đã được tổng hợp ở một vị trí này đến sử dụng ở một vị trí khác trong tế bào hay để xuất bào.

  Trong các tế bào thực vật, bộ máy Gôngi còn là nơi tổng hợp nên các phân tử pôlisaccarit cấu trúc nên thành tế bào.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )