Môn Sinh Học Lớp 10 So sánh các phương thức vận chuyển các chất qua màng

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 So sánh các phương thức vận chuyển các chất qua màng
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Skylar 12 tháng 2022-04-08T15:28:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T15:30:42+00:00

  Giống nhau: 

  Đều vận chuyển chất qua màng tế bào

  Khác nhau:

  – chênh lệch nồng độ:

  + thụ động vận chuyển theo chiều gadien nồng độ

  + chủ động vc ngược chiều gadien nồng độ

  -nhăng lượng:

  +thụ động không tiêu tốn năng lượng

  + chủ động tiêu tốn năng lượng

  -Cách thức:

  +thụ động: qua màng tế bào hoặc các kênh trên màng.

  +chủ động: vc qua kênh 

  0
  2022-04-08T15:30:51+00:00

  Đáp án:So sánh ;
  (*)Khái niệm :
  -Vận chuyển thụ động : là phương thức vận chuyển của các chất qua màng từ nơi có nồng độ cao đến nơi có nồng độ thấp
  -Vận chuyển chủ động :là phương thức vận chuyển của các chất qua màng từ nơi có nồng độ thấp đến nơi có nồng độ cao
  (*) Cơ chế :
  -Vận chuyển thụ động : tuân theo cơ chế khuyêtch tán
  +Chất tan : nơi nồng độ cao ~> nơi nồng độ thấp (thấm tách )
  +Nước :nước có thế nước cao ~> nước có thế nước thấp (thẩm thấu )
  -Vận chuyển chủ động:
  + từ nơi nồng độ thấp ~> nồng độ cao .Cần tiêu tốn năng lượng ATP.
  +Protein màng kết hợp cơ chất cần vận chuyển ~> protein tự quay trong màng ~> đưa chất vào tế bào hay ra tế bào
  Ví dụ : vận chuyển ion Na ,K,glucozo…
  (*)Con đường :
  -Vận chuyển thụ động:
  +khuyếch tán qua lớp protein lipit kép : các phân tử nhỏ ,không phân cực (O2,CO2…),chất tan trong lipit(este,steroit)
  +Kênh protein mang tính chọn lọc
  -Vận chuyển chủ động:kênh protein đặc hiệu
  (*)Điều kiện :
  -Vận chuyển thụ động:
  +Chất vận chuyển có kích thước nhỏ hơn lỗ màng
  +Có sự chênh lệch nhiệt độ
  +Nếu vận chuyển chọn lọc thì cần kênh protein
  -Vận chuyển chủ động:
  +Cần có kênh protein màng
  +Có năng lượng ATP
  +Chênh lệch nhiệt độ

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )