Môn Sinh Học Lớp 10 Tại sao con do bố mẹ sinh ra có những đặc điểm giống bố, giống mẹ nhưng đồng thời cũng có những đặc điểm không giống bố và mẹ Tại sao a

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 Tại sao con do bố mẹ sinh ra có những đặc điểm giống bố, giống mẹ nhưng đồng thời cũng có những đặc điểm không giống bố và mẹ
Tại sao anh chị em do cùng 1 bố mẹ sinh ra nhưng lại có những đặc điểm không giống nhau Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
4 tháng 2022-08-07T18:13:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. a. Con sinh ra có điểm giống bố mẹ vì con được thừa hưởng vật chất di truyền từ bố mẹ 

  Tuy nhiên trong quá trình giảm phân và thụ tinh nhiều biến dị tổ hợp mới được tạo ra tạo nên các đặc điểm khác ở con không giống bố mẹ 

  b. Anh chị em do cùng 1 bố mẹ sinh ra nhưng lại có những đặc điểm không giống nhau vì quá trình giảm phân và thụ tinh nhiều biến dị tổ hợp mới và tác động của môi trường sống 

  0
  2022-08-07T18:15:35+00:00

  Con sinh ra có điểm giống bố mẹ vì con được thừa hưởng vật chất di truyền từ bố mẹ .Tuy nhiên trong quá trình giảm phân và thụ tinh nhiều biến dị tổ hợp mới được tạo ra tạo nên các đặc điểm khác ở con không giống bố mẹ . Anh chị em do cùng 1 bố mẹ sinh ra nhưng lại có những đặc điểm không giống nhau vì quá trình giảm phân và thụ tinh nhiều biến dị tổ hợp mới và tác động của môi trường sống 

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )