Môn Sinh Học Lớp 10 tế bào sử dụng dạng năng lượng nào sau đây để vận chuyển các chất qua màng sinh chất? A,Nhiệt năng B,Điện năng C,Hóa năng D,Quang năng

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 tế bào sử dụng dạng năng lượng nào sau đây để vận chuyển các chất qua màng sinh chất?
A,Nhiệt năng
B,Điện năng
C,Hóa năng
D,Quang năng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 1 năm 2022-05-07T15:30:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T15:31:40+00:00

  C. Hoá năng

  Vận chuyển theo 2 cơ chế

  + Vận chuyển thụ động: không tiêu tốn năng lượng (nguyên lí khuếch tán)
  + Vận chuyển chủ động: tiêu tốn năng lượng (từ nơi có nồng độ chất tan thấp đên nơi có nồng độ chất tan cao)

   

  0
  2022-05-07T15:31:56+00:00

  Đáp án:

  – Tế bào sử dụng dạng năng lượng nào sau đây để vận chuyển các chất qua màng sinh chất?

  `⇒` `C.` Hóa năng

  Giải thích các bước giải:

  · Vận chuyển qua màng sinh chất có hai phương thức:

  + Vận chuyển thụ động: không tiêu tốn năng lượng

  + Vận chuyển chủ động: tiêu tốn năng lượng, cụ thể là tiêu tốn ATP

  · Năng lượng trong ATP là dạng năng lượng hóa năng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )