Môn Sinh Học Lớp 10 Tính đa dạng của phân tử protein được quy định bởi

Question

Môn Sinh Học Lớp 10 Tính đa dạng của phân tử protein được quy định bởi Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maria 6 tháng 2022-05-29T07:05:22+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-29T07:06:24+00:00

  Tính đa dạng của phân tử protein được quy định bởi số lượng, thành phần và trật tự sắp xếp của các axit amin trong chuỗi polipeptit.

  0
  2022-05-29T07:06:49+00:00

   

  Đáp án:Giải thích các bước giải:

  tính chất và đa dạng của phân tử protein

  Tính chất của proteinPrôtêin có tính đa dạng và đặc thù: được quy định bởi số lượng + thành phần + trật tự sắp xếp của các axit amin trong chuỗi pôlipepti

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )