Môn Sinh Học Lớp 11 ai giảng hộ mk với help help my help my

Question

Môn Sinh Học Lớp 11 ai giảng hộ mk với help help my help my
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-sinh-hoc-lop-11-ai-giang-ho-mk-voi-help-help-my-help-my

in progress 0
Reese 1 năm 2022-03-22T02:02:13+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T02:04:10+00:00

  Đáp án:

  -Chu trình axit Citric còn được gọi là chu trình Krebs hoặc Tricarboxylic Acid (TCA). Đó là một loạt các phản ứng hóa học diễn ra trong tế bào phá vỡ các phân tử thực phẩm thành carbon dioxide, nước và năng lượng.

  -Để thực phẩm đi vào chu trình axit citric, nó phải được chia thành các nhóm acetyl, (CH 3 CO). Khi bắt đầu chu trình axit citric, một nhóm acetyl kết hợp với một phân tử bốn carbon gọi là oxaloacetate để tạo ra một hợp chất sáu carbon, axit citric. Trong chu kỳ , phân tử axit citric được sắp xếp lại và tước bỏ hai trong số các nguyên tử carbon của nó. Carbon dioxide và 4 electron được giải phóng. Vào cuối chu kỳ, một phân tử oxaloacetate vẫn còn, có thể kết hợp với một nhóm acetyl khác để trở lại chu kỳ.

  Chất nền → Sản phẩm (Enzyme)

  Oxaloacetate + Acetyl CoA + H 2 O → Citrate + CoA-SH (citrate synthase)

  Citrate → cis-Aconit + H 2 O (aconitase)

  cis-Aconit + H 2 O → Isocitrate (aconitase)

  Isocitrate + NAD + Oxalosuccine + NADH + H + (isocitrate dehydrogenase)

  Oxalosuccine á-Ketoglutarate + CO2 (isocitrate dehydrogenase)

  α-Ketoglutarate + NAD + + CoA-SH → Succinyl-CoA + NADH + H + + CO 2 (α-ketoglutarate dehydrogenase)

  Succinyl-CoA + GDP + P i → Succinate + CoA-SH + GTP (succinyl-CoA synthetase)

  Succinate + ubiquinone (Q) → Fumarate + ubiquinol (QH 2 ) (succinate dehydrogenase)

  Fumarate + H 2 O → L-Malate (fumarase)

  L-Malate + NAD + → Oxaloacetate + NADH + H + (malate dehydrogenase)

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )