Môn Sinh Học Lớp 11 ai giúp mình với-.

Question

Môn Sinh Học Lớp 11 ai giúp mình với…..
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-sinh-hoc-lop-11-ai-giup-minh-voi

in progress 0
Daisy 3 tháng 2022-02-22T16:08:15+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-02-22T16:09:38+00:00

  P có kiểu hình khác nhau → 1 trong 2 bố mẹ là hoa trắng có kiểu gen là aa.

  Cây còn lại hoa đỏ có kiểu gen là AA hoặc Aa.

  Tỉ lệ hoa trắng ở F2: aa = 56,25% = $\frac{9}{16}$ = $\frac{3}{4}$a x $\frac{3}{4}$a

  → Tỉ lệ giao tử a ở F1 là $\frac{3}{4}$ → P có kiểu gen là Aa (Vì AA x aa tạo Aa sẽ tạo ra giao tử a với tỉ lệ $\frac{1}{2}$ 

  a, Ta có sơ đồ lai:

  P:    Aa x aa

  Gp: A,a    a

  F1: 1Aa : 1aa

  F1 x F1: (1Aa : 1aa) x (1Aa : 1aa)

  Gf1:   $\frac{1}{4}$A : $\frac{3}{4}$a     $\frac{1}{4}$A : $\frac{3}{4}$a

  F3: $\frac{1}{16}$AA : $\frac{6}{16}$Aa : $\frac{9}{16}$aa

  b, Tỉ lệ hoa đỏ dị hợp tử Aa ở F2 là: $\frac{1}{4}$ x $\frac{3}{4}$ x 2 = $\frac{9}{16}$Aa

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )