Môn Sinh Học Lớp 11 Câu 3 phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dòng vận chuyển vật chất trong cây A động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp

Question

Môn Sinh Học Lớp 11 Câu 3 phát biểu nào sau đây không đúng khi nói về dòng vận chuyển vật chất trong cây
A động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn lá và cơ quan chứa rễ
B ion kali làm cho dịch mạch rây có tính axit
C thành phần chủ yếu của dịch mạch gỗ alf nước và các ion khoáng
D dòng mạch rây vận chuyển các sản phẩm đồng hóa ở lá Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 10 tháng 2022-08-12T08:45:10+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T08:46:36+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

   Câu 3 : 

  1.Động lực của dòng mạch rây là sự chênh lệch áp suất thẩm thấu giữa cơ quan nguồn lá và cơ quan chứa rễ

  -> Đúng 

  2.Ion kali làm cho dịch mạch rây có tính axit

  ->Sai 

  3. Dịch mạch gỗ chủ yếu là nước, các ion khoáng và các chất hữu cơ được tổng hợp từ rễ.

  -> Đúng

  4. Mạch rây vận chuyển chất hữu cơ và các ion khoáng từ các tế bào quang hợp đến nơi cần sử dụng hoặc dự trữ.

  -> Đúng

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )