Môn Sinh Học Lớp 11 Câu 5 ở cây trưởng thành quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở khí khổng vì 1) lúc đó lớp cutin bị thoái hóa 2) các tế bào khí kh

Question

Môn Sinh Học Lớp 11 Câu 5 ở cây trưởng thành quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở khí khổng vì
1) lúc đó lớp cutin bị thoái hóa
2) các tế bào khí khổng có số lượng lớn và được trưởng thành
3) có cơ chế điều chỉnh lượng nước thoát qua cutin
4) lúc đó lớp cutin dày nước khó thoát qua
Phương án trả lời đúng
A 1 3
B 2 3 4
C 2 4
D 1 2 4 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nevaeh 10 tháng 2022-08-12T10:59:38+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T11:00:41+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

  Ở cây trưởng thành quá trình thoát hơi nước diễn ra chủ yếu ở khí khổng vì:
  +Các tế bào khí khổng có số lượng lớn và được trưởng thành

  +Lớp cutin dày nước khó thoát qua

  Chọn C

  0
  2022-08-12T11:01:36+00:00

  C nha vì : Ở những cây già có lớp cutin rất dày nên hơi nước khó thoát qua.

  – Những cây già có số lượng khí khổng rất nhiều.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )