Môn Sinh Học Lớp 11 Câu 8 thoát hơi nước có những vai trò nào sau đây 1) tạo lực hút đầu trên 2) giúp hạ nhiệt độ của cây vào những ngày nắng nóng 3) kh

Question

Môn Sinh Học Lớp 11 Câu 8 thoát hơi nước có những vai trò nào sau đây
1) tạo lực hút đầu trên
2) giúp hạ nhiệt độ của cây vào những ngày nắng nóng
3) khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp
4) giải phóng O2 giúp điều hòa không khí
Phương án trả lời đúng
A 1 3 4
B 1 2 3
C 2 3 4
D 1 2 4 Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Emery 6 tháng 2022-08-12T12:42:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-12T12:44:09+00:00

  Đáp án:

   tham khảo nha

  Giải thích các bước giải:

  Câu 8 thoát hơi nước có những vai trò nào sau đây

  1) tạo lực hút đầu trên

  2) giúp hạ nhiệt độ của cây vào những ngày nắng nóng

  3) khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp

  4) giải phóng O2 giúp điều hòa không khí Phương án trả lời đúng

  sắp xếp:

  A) 1 3 4

  B) 1 2 3

  C) 2 3 4

  D) 1 2 4

  0
  2022-08-12T12:44:46+00:00

  Đáp án:

   B

  Giải thích các bước giải:

  Thoát hơi nước có những vai trò nào sau đây:

  1) tạo lực hút đầu trên

  2) giúp hạ nhiệt độ của cây vào những ngày nắng nóng

  3) khí khổng mở cho CO2 khuếch tán vào lá cung cấp cho quá trình quang hợp

  Chọn B

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )