Môn Sinh Học Lớp 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 1 TIẾT SINH 11 HK 1 1, Phân biệt cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ. 2, Phân biệt 2 con đường xâm nhập của nước

Question

Môn Sinh Học Lớp 11 ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KT 1 TIẾT SINH 11 HK 1
1, Phân biệt cơ chế hấp thụ nước và ion khoáng ở rễ.
2, Phân biệt 2 con đường xâm nhập của nước và ion khoáng từ đất vào mạch gỗ của rễ
3, Nêu thành phần, động lực của 2 dòng vận chuyển vật chất trong cây.
4, Vai trò của quá trình thoát hơi nước. Các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình thoát hơi nước. Giải thích 1 số hiện tượng.
5, Quá trình cố định nitơ phân tử bằng con đường sinh học là gì? Giải thích 1 số hiện tượng.
6, Nêu các biện pháp tưới tiêu và bón phân hợp lí. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Luna 4 tháng 2022-01-06T17:51:31+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-01-06T17:53:01+00:00

    Bạn tham khảo
    Câu1
    mon-sinh-hoc-lop-11-de-cuong-on-tap-kt-1-tiet-sinh-11-hk-1-1-phan-biet-co-che-hap-thu-nuoc-va-io

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )