Môn Sinh Học Lớp 11 điểm khác biệt trong cấu tạo lục lạp tế bào mô giậu và lục lạp tế bào bó mạch ở tv c4 ? Ý nghĩa của sự khác nhau đó?

Question

Môn Sinh Học Lớp 11 điểm khác biệt trong cấu tạo lục lạp tế bào mô giậu và lục lạp tế bào bó mạch ở tv c4 ? Ý nghĩa của sự khác nhau đó? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Raelynn 8 tháng 2022-09-01T09:18:51+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T09:19:59+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Ở thực vật C4 giai đoạn đầu cố định CO2 xảy ra ở lục lạp trong tế bào mô giậu và giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình calvin xảy ra ở lục lạp trong tế bào bó mạch

   

  0
  2022-09-01T09:20:01+00:00

  Đáp án:

  Giải thích các bước giải:

  – Về giải phẫu, lá của cây C4 có hai loại tế bào đồng hoá và hai loại lục lạp có cấu trúc và chức năng khác nhau (kiểu cấu trúc Kranz
  + Tế bào thịt lá (mesophill) chứa lục lạp của tế bào thịt lá. Lục lạp tế bào thịt lá có cấu trúc grana (màng thilacoit) rất phát triển. Chức năng của chúng là thực hiện chu trình C4 tức là cố định CO2 có hiệu quả nhất.
  + Tế bào bao quanh bó mạch nằm sát cạnh các bó mạch dẫn. Tế bào này chứa lục lạp của tế bào bao quanh bó mạch với cấu trúc grana rất kém phát triển. Các lục lạp này chứa rất nhiều hạt tinh bột. Chức năng của chúng là thực hiện chu trình C3 để khử CO2 tạo nên các sản phẩm quang hợp.

  mon-sinh-hoc-lop-11-diem-khac-biet-trong-cau-tao-luc-lap-te-bao-mo-giau-va-luc-lap-te-bao-bo-mac

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )