Môn Sinh Học Lớp 11 (giải hộ e với ạ) 1.mạch mã gốc ở vùng mã hóa của gen có tổng số 1200 nucleotit và A:T:G:X=1:2:3:4. Gen tiến hành phiên mã 5 lần, số n

Question

Môn Sinh Học Lớp 11 (giải hộ e với ạ)
1.mạch mã gốc ở vùng mã hóa của gen có tổng số 1200 nucleotit và A:T:G:X=1:2:3:4. Gen tiến hành phiên mã 5 lần, số nucleotit loại A mà môi trường cung cấp cho quá trình phiên mã là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Adalynn 1 năm 2022-04-07T18:59:12+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T19:00:13+00:00

  Đáp án:

   600 nu

  Giải thích các bước giải:

  Số nu từng loại trên mạch mã gốc

  A=$\frac{1200}{10}$ ×1=120

  T=$\frac{1200}{10}$ ×2=240

  G=$\frac{1200}{10}$ ×3=360

  X=$\frac{1200}{10}$ ×4=480

  Gen phiên mã 5 lần, số nu loại A cần môi trường cung cấp: 5×120=600 nu

  0
  2022-04-07T19:00:40+00:00

  Đáp án:

  – Số Nu loại A của mạch gốc là:

  1200 : 10 × 1 = 120 Nu

  – Khi gen phiên mã 5 lần, môi trường nội bào cung cấp cho gen số Nuclêôtit tự do loại A là:

  120 × 5 = 600 Nu

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )