Môn Sinh Học Lớp 11 giải thích quá trình chuyển hoá nitơ trong đất cho e nha, cảm ơn nhiều

Question

Môn Sinh Học Lớp 11 giải thích quá trình chuyển hoá nitơ trong đất cho e nha, cảm ơn nhiều Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.
mon-sinh-hoc-lop-11-giai-thich-qua-trinh-chuyen-hoa-nito-trong-dat-cho-e-nha-cam-on-nhieu

in progress 0
Arianna 17 phút 2022-07-20T23:03:10+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-20T23:04:15+00:00

  1. Quá trình chuyển hóa nitơ trong đất

  Cây không trực tiếp hấp thụ được nitơ hữu cơ trong xác sinh vật. Nitơ phải trải qua con đường chuyển hóa thành NH4+ và NO3- nhờ hoạt động của các vi sinh vật đất:

  Con đường chuyển hóa diễn ra theo 2 giai đoạn:

  – Amôn hóa là quá trình chuyển hóa nitơ hữu cơ trong xác thực vật thành amôni (NH4+) nhờ vi khuẩn amôn hóa:

  – Qúa trình nitrat hóa là quá trình chuyển hóa từ dạng nitơ ôxi hóa (NH4+) sang dạng nitơ khử là NO3- nhờ vi khuẩn nitrat hóa:

  Ngoài ra trong đất còn xảy ra quá trình chuyển hóa nitrat thành nitơ phân tử (NO3- → N2 ). Quá trình này do các vi sinh vật kị khí thực hiện, diễn ra mạnh khi đất thiếu không khí.

  0
  2022-07-20T23:04:33+00:00

  Đáp án: Nitơ là nguyên tố dinh dưỡng thiết yếu có vai trò đặc biệt quan trọng đối với thực vật (cây). Nhưng rễ cây chỉ hút được nitơ ở dạng NH4+ và NO3-. Nhưng trong không khí thì có các dạng nitơ chủ yếu N2 (ngoài ra còn có dạng NO hay NO2 nhưng gây độc cho cây) còn trong đất thì chủ yếu nitơ trong các hợp chất hữu cơ của xác động thực vật để lại.

  Do đó, để cung cấp nitơ cho cây thì cần phải chuyển các dạng nitơ N2 cũng như nito trong các hợp chất có chứ nitơ thành dạng nitơ mà cây có thể hấp thụ được (NH4+ hoặc NO3-). Trong phạm vi bài này chúng ta cùng nhau tìm hiểu và phân tích thêm các quá trình chuyển hóa nitơ trong đất. Còn quá trình chuyển hóa nito trong không khí dạng N2 thành NH4+ được gọi là quá trình cố định nitơ (cố định đạm)

  Các vi khuẩn amôn hóa trong đất sẽ chuyển hóa nitơ trong các hợp chất hữu cơ thành dạng NH4+ và dạng ion được cung cấp cho cây

   NH4+ tồn dư trong đất, trong diều kiện hiếu khí và có các vi khuẩn nitrat hóa thì các vi khuẩn này sẽ chuyển NH4+ thành NO3-. Và nitơ dạng ion NO3- cũng được cây hấp thụ. Tuy nhiên cần lưu ý là NO3- này trong đất nếu gặp điều kiện kị khí và có các vi khuẩn phản nitrat hóa. Tức là quá trình chuyển dạng ion NO3- thành nitơ dạng khí N2. Quá trình này làm thất thoát lượng nitơ dinh dưỡng trong đất. Như vậy, để ngăn chặn sự mất mát nitơ trong đất nông lâm nghiệm chúng ta cần đảm bảo độ thông thoáng cho đất.

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )