Môn Sinh Học Lớp 11 Hãy cho biết điểm khác biệt giữa điểm bù ánh sáng với điểm bão hòa ánh sáng

Question

Môn Sinh Học Lớp 11 Hãy cho biết điểm khác biệt giữa điểm bù ánh sáng với điểm bão hòa ánh sáng Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 3 tháng 2022-02-22T16:59:06+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

    0
    2022-02-22T17:00:38+00:00

    Điểm bù ánh sáng: Là giá trị cường độ ánh sáng tối thiểu mà tại đó cường độ quang hợp bằng cường độ hô hấp.

    Điểm bão hòa ánh sáng: Là giá trị cường độ ánh sáng tối đa mà tại đó cường độ quang hợp đạt cực đại.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )