Môn Sinh Học Lớp 11 Một cây ngày dài có độ dài ngày tiêu chuẩn là 12h sẽ ra hoa. Xét quang chu kì: 13h chiếu sáng/ 5h trong tối/ bật sáng trong tối/ 6h tro

Question

Môn Sinh Học Lớp 11 Một cây ngày dài có độ dài ngày tiêu chuẩn là 12h sẽ ra hoa. Xét quang chu kì: 13h chiếu sáng/ 5h trong tối/ bật sáng trong tối/ 6h trong tối. Cây có ra hoa trong quang chu kì trên được không? Vì sao? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Nevaeh 1 năm 2022-04-07T15:08:38+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T15:09:40+00:00

  Giải thích các bước giải:

  Cây ngày dài có độ dài ngày tiêu chuẩn tối thiểu là 12h sẽ ra hoa => độ dài đêm của cây tối đa là 12h sẽ ra hoa 

  Những quang chu kì có độ dài đêm ít hơn 12h sẽ khiến cây ra hoa

  => Trong trường hợp này cây ra hoa được vì:

  Thời gian ban đêm (thời gian quyết định quá trình ra hoa và ta đã cắt đêm dài 11 giờ tối thành 2 đêm ngán là 5 giờ tối và 6 h tối ). 

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )