Môn Sinh Học Lớp 11 phân biệt phát triển qua biến thái hoàn toàn, biến thái không hoàn toàn, và phát triến không qua biến thái

Question

Môn Sinh Học Lớp 11 phân biệt phát triển qua biến thái hoàn toàn, biến thái không hoàn toàn, và phát triến không qua biến thái
Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Clara 3 ngày 2022-05-09T14:54:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T14:56:01+00:00

  * Phát triển qua biến thái hoàn toàn :

  +Ấu trùng  có hình dạng và cấu tạo rất khác với con trưởng thành.

  +Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác và qua giai đoạn trung gian (giai đoạn nhộng ở côn trùng) biến đổi thành con trưởng thành.

  * Phát triển qua biến thái không hoàn toàn :

  +Ấu trùng có hình dạng, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành.

  +Ấu trùng trải qua nhiều lần lột xác để trở thành con trưởng thành.

  * Phát triển không qua biến thái:
  +
  Con non có các đặc điểm hình thái, cấu tạo và sinh lí gần giống với con trưởng thành.

  +Con non phát triển thành con trưởng thành không trải qua giai đoạn lột xác.

  0
  2022-05-09T14:56:25+00:00

  Đáp án:

  • Động vật phát triển không qua biến thái: con non và con trưởng thành giống nhau về hình thái, cấu trúc và chức năng của các bộ phận trong cơ thể. vd: lợn , bò…
  • Động vật phát triển qua biến thái bao gồm 2 nhóm:
   • Biến thái không hoàn toàn:con non giống với con trưởng thành nhưng bé hơn, khác về tỉ lệ các thành phần cơ thể, con non phải qua nhiều lần lột xác cứ một lần lột xác thì giống con trưởng thành hơn một ít. Ví dụ: cào cào con non chưa có cánh → qua nhiều lần lột xác đến lúc trưởng thành nó có cánh và trưởng thành về mặt sinh dục.
   • Biến thái hoàn toàn: giai đoạn ấu trùng khác hẳn với giai đoạn trưởng thành. Ví dụ: ấu trùng sâu → nhộng → bướm

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )