Môn Sinh Học Lớp 12 Gen B có 390 Guanin và có tổng số liên kết hyđrô là 1670, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác thành

Question

Môn Sinh Học Lớp 12 Gen B có 390 Guanin và có tổng số liên kết hyđrô là 1670, bị đột biến thay thế một cặp nuclêôtit này bằng một cặp nuclêôtit khác thành gen b. Gen b nhiều hơn gen B một liên kết hiđrô. Tính số nuclêôtit mỗi loại của gen b. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 2 tháng 2022-03-22T18:16:04+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-22T18:17:36+00:00

  Đáp án:

  A = T = 249; G = X = 391

  Giải thích các bước giải:

  – Đột biến dạng thay thế A-T bằng G-X.

  – Gen B: 2A+3G = 1670 => A = (1670-3G)/2 = (1670-3×390)/2 = 250.

  Vậy, gen b có: A = T = 249; G = X = 391.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )