Môn Sinh Học Lớp 12 Một loài thực vật có 2n=10. Số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào sinh dưỡng của thể một, thể ba thuộc loài này lần lượt là?

Question

Môn Sinh Học Lớp 12 Một loài thực vật có 2n=10. Số lượng nhiễm sắc thể có trong tế bào sinh dưỡng của thể một, thể ba thuộc loài này lần lượt là? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 9 phút 2022-07-25T13:36:37+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-25T13:38:11+00:00

  @@

  Số lương NST trong thể có trong tế bào sinh dưỡng của thể  ba nhiễm

  2n+1=10+1=11(NST)

  Số lượng NST trong tế bào sinh dưỡng thể một nhiễm

  2n-1=10-1=9 (NST)

  Xin hay nhất

  0
  2022-07-25T13:38:26+00:00

  Thể một là 2n – 1 = 10 -1 = 9

  Số NST trong tế bào sinh dưỡng thể 1 là 19 NST

  Thể ba là 2n + 1 = 10 + 1 = 11

  Số NST trong tế bào sinh dưỡng thể 3 là 21 NST

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )