Môn Sinh Học Lớp 12 ở người có sự chuyển đoạn tương hỗ xảy ra ở NST 18 và 13 tb giảm phân tạo giao tử sẽ có tối đa bao nhiu loại giao tử đột biến khác nhau

Question

Môn Sinh Học Lớp 12 ở người có sự chuyển đoạn tương hỗ xảy ra ở NST 18 và 13 tb giảm phân tạo giao tử sẽ có tối đa bao nhiu loại giao tử đột biến khác nhau có thể có?? Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Autumn 7 tháng 2022-08-20T13:05:40+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-20T13:07:20+00:00

  Đáp án:

  Quy ước cặp NST số 18 là A và a ;cặp NST số 13 là B và b.

  * Chuyển đoạn giữa cặp 18 và 13:

  – A Chuyển đoạn với B tạo ra 2 NST mới là :ABAB và BABA

  → Ở kì trước I của giảm phân NST có dạng AABaaBBAbb

  → ở kì cuối I có thể tạo ra: AABBBA; AABbb; aaBBA; aabb

  → Kết quả sau GP sẽ tạo được 5 giao tử đột biến là: ABBA; ABB; ABb; ABA; aBA.

  Tương tự 3 trường hợp còn lại cũng tạo ra 5 giao tử đột biến mỗi trừng hợp:

  Vậy tổng số giao tử đột biến được tạo ra là: 5.4 =20

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )