Môn Sinh Học Lớp 12 Phân biệt chọn lọc tự nhiên và yếu tố ngẫu nhiên

Question

Môn Sinh Học Lớp 12 Phân biệt chọn lọc tự nhiên và yếu tố ngẫu nhiên Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Bella 4 tháng 2022-01-06T15:38:57+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T15:40:47+00:00

  – Đặc điểm khác nhau cơ bản giữa các yếu tố ngẫu nhiên và chọn lọc tự nhiên là: chọn lọc tự nhiên chỉ diễn ra mạnh mẽ khi môi trường thay đổi, còn các yếu tố ngẫu nhiên xảy ra ngay cả môi trường không thay đổi.

  CHÚC BẠN HỌC TỐT !

  0
  2022-01-06T15:40:55+00:00

  Chọn lọc tự nhiên tác động trực tiếp lên kiểu hình và gián tiếp làm biến đổi tần số kiểu gen, qua đó làm biến đổi tần số alen của quần thể. Khi môi trường thay đổi theo một hướng xác định thì chọn lọc tự nhiên sẽ làm biến đổi tần số alen theo một hướng xác định. Vì vậy, CLTN quy định chiều hướng tiến hóa. Như vậy, CLTN là một nhân tố tiến hóa có hướng.

  Các yếu tố ngẫu nhiên gây nên sự biến đổi về tần số alen với một số đặc điểm sau đây:

  – Thay đổi tần số alen không theo một chiều hướng xác định.

  – Một alen nào đó dù là có lợi cũng có thể bị loại bỏ hoàn toàn khỏi quần thể và một alen có hại cũng có thể trờ nên phổ biến trong quần thể

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )