Môn Sinh Học Lớp 12 Quá trình phân giải chất hữu cơ phát sinh năng lượng cho tế bào do bào quan nào dưới đây đảm nhiệm A.lạp màu B.lục lạp C.ty thể D.lưới

Question

Môn Sinh Học Lớp 12 Quá trình phân giải chất hữu cơ phát sinh năng lượng cho tế bào do bào quan nào dưới đây đảm nhiệm
A.lạp màu
B.lục lạp
C.ty thể
D.lưới nội chất Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 5 ngày 2022-05-07T06:45:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T06:46:59+00:00

  Ty thể là nơi diễn ra hô hấp tế bào , phân giải chất hữu cơ phát sinh năng lượng ATP cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể.

  ⇒Chọn C

   

  0
  2022-05-07T06:47:17+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

  Ty thể là nơi diễn ra hô hấp tế bào , phân giải chất hữu cơ phát sinh năng lượng ATP cung cấp cho mọi hoạt động sống của tế bào và cơ thể ; đóng vai trò cực kỳ quan trọng đối với sự sống còn của mỗi chúng ta . 

                                      Cho mình hay nhất nhé !!!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )