Môn Sinh Học Lớp 6 a, có mấy loại quả chính? Nêu đặc điểm từng quả(cho vd) b,Tại sao nói rừng là lá phổi xanh của con người. Nêu cách bảo vệ sự đa dạng củ

Question

Môn Sinh Học Lớp 6 a, có mấy loại quả chính? Nêu đặc điểm từng quả(cho vd)
b,Tại sao nói rừng là lá phổi xanh của con người. Nêu cách bảo vệ sự đa dạng của thực vật
MN giúp em bài này vs em đang cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 4 tháng 2022-01-06T14:15:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-06T14:16:54+00:00

  a) Có mấy loại quả chính? Nêu đặc điểm từng quả?

  * Có 2 loại quả chính là quả khô và quả thịt.

  – Quả khô: khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng

  + Quả khô gồm 2 loại: quả khô tự nẻ và quả khô không nẻ.

  _ Quả khô tự nẻ khi chín thì vỏ quả tự nứt ra: giúp phát tán hạt.

  Vd : quả bông, quả đỗ,…

  _ Quả khô không nẻ khi chín vỏ không tự nứt ra.

  Vd : quả thì là, quả chò,…

  – Quả thịt: khi chín mềm, vò dày chứa thịt quả bên trong.

  + Quả thịt gồm 2 loại: quả mọng và quả hạch.

  _ Quả mọng: quả gồm toàn thịt, khi dùng dao cắt ngang quả thì cắt dễ dàng.

  Vd : cà chua, cam,…

  _ Quả hạch: bên trong quả có hạch cứng bao bọc lấy hạt

  Vd : quả đào, mơ,…

  b) Tại sao nói rừng là lá phổi xanh của con người.

  Vì cây có thể:
  – Tạo oxy cần cho hô hấp của con người và thực vật 

  – Tán cây ngăn bụi ,diệt vi khuẩn
  – giúp giảm ô nhiễm môi trường và không khí
  – thuận lợi cho việc thở và sức khỏe của con người và thực vật

  Nêu cách bảo vệ sự đa dạng của thực vật:

  Các cách bảo vệ sự đa dạng của thực vật:
  – Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống cho thực vật. 
  – Hạn chế khai thác bừa bải các loại thực vật quí hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài. 
  – Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn…để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quí hiếm. 
  – Tuyên truyền giáo dục rộng rải trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.. 
  Liên hệ bản thân em có thể làm được gì trong việc bảo vệ thực vật ở địa phương? 
  – Tuân theo các biện pháp và tuyên truyền các biện pháp này cho người thân, hàng xóm để bảo vệ sự đa dạng thực vật ở địa phương. 
  – Tham gia bảo vệ, chăm sóc và trồng cây xanh ở trường, địa phương. 
  – Tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng ở địa phương.

   

  0
  2022-01-06T14:17:44+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   A)

  * Có 2 loại quả chính là quả khô và quả thịt.

  – Quả khô: khi chín thì vỏ khô, cứng và mỏng

  + Quả khô gồm 2 loại: quả khô tự nẻ và quả khô không nẻ.

  _ Quả khô tự nẻ khi chín thì vỏ quả tự nứt ra: giúp phát tán hạt.

  Vd : quả bông, quả đỗ,…

  _ Quả khô không nẻ khi chín vỏ không tự nứt ra.

  Vd : quả thì là, quả chò,…

  – Quả thịt: khi chín mềm, vò dày chứa thịt quả bên trong.

  + Quả thịt gồm 2 loại: quả mọng và quả hạch.

  _ Quả mọng: quả gồm toàn thịt, khi dùng dao cắt ngang quả thì cắt dễ dàng.

  Vd : cà chua, cam,…

  _ Quả hạch: bên trong quả có hạch cứng bao bọc lấy hạt

  Vd : quả đào, mơ,…

  b) +cây xanh có khái niệm quang hợp
  – tạo oxy cần cho hô hấp của con người và thực vật 
  – Cây nhờ có tám cây ngân bụi ,diệt vi khuẩn
  – giúp giảm ô nhiễm môi trường và không khí
  – thuận lợi cho việc thở và sức khỏe của con người và thực vật

  +- Ngăn chặn phá rừng để bảo vệ môi trường sống cho thực vật. 
  – Hạn chế khai thác bừa bải các loại thực vật quí hiếm để bảo vệ số lượng cá thể của loài. 
  – Xây dựng các vườn thực vật, vườn quốc gia, khu bảo tồn…để bảo vệ các loài thực vật, trong đó có thực vật quí hiếm. 
  – Tuyên truyền giáo dục rộng rải trong nhân dân để cùng tham gia bảo vệ rừng.. 

  Liên hệ bản thân em có thể làm được gì trong việc bảo vệ thực vật ở địa phương? 
  – Tuân theo các biện pháp và tuyên truyền các biện pháp này cho người thân, hàng xóm để bảo vệ sự đa dạng thực vật ở địa phương. 
  – Tham gia bảo vệ, chăm sóc và trồng cây xanh ở trường, địa phương. 
  – Tham gia các hoạt động trồng cây gây rừng ở địa phương.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )