Môn Sinh Học Lớp 6 Câu 3: Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực nào của KHTN A. Hóa học B. Sinh học C. Thiên văn học

Question

Môn Sinh Học Lớp 6 Câu 3: Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực nào của KHTN
A. Hóa học B. Sinh học
C. Thiên văn học D. Khoa học trái đất
Câu 8. Cây lớn lên nhờ vào đâu?
A. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.
B. Sự tăng kích thước của nhân tế bào.
C. Nhiều tế bào được sinh ra từ một tế bào ban đầu
D. Các chất dinh dưỡng bao bọc xung quanh tế bào ban đầu
Câu 15. Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì?
A. Giúp tăng số lượng tế bào C. Giúp cơ thể lớn lên
B. Thay thế các tế bào già, các tế bào chết D. Cả A,B, C đúng
Câu 16. Tế bào nhân thực khác với tế bào nhân sơ là gì?
A. Có màng tế bào C. Có nhân
B. Có tế bào chất D. Có nhân hoàn chỉnh
Câu 17. Tế bào động vật và thực vật khác nhau ở chỗ nào?
A. Có nhân C. Có thành tế bào
B. Có màng tế bào D. Có ti thể
Câu 18. Trong các nhóm sau nhóm nào gồm toàn cơ thể đơn bào?
A. Nấm men, vi khuẩn, trùng biến hình C. Trùng biến hình, nấm men, con bướm
B. Nấm men, vi khẩn, con thỏ D. Con thỏ, cây hoa mai, cây nấm
Câu 22. Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?
A. Khởi sinh B. Nguyên sinh. C. Nắm D.Thực vật.
Câu 23: Nhân/vùng nhân của tế bào có chức năng gì?
A. Tham gia trao đối chất với môi trường
B. Là trung tâm điều khiển mọi hoạt động của tế bào
C. Là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào
D. Là nơi tạo ra năng lượng cung cấp cho mọi hoạt động của tế bào
Câu 24: Một số loài động vật vẫn tồn tại không bào. Các không bào đó có chức năng gì?
A. Chứa sắc tố B. Co bóp, tiêu hóa C. Chứa chất thải D. Dự trữ dinh dưỡng
Câu 25: Thành tế bào ở thực vật có vai trò gì?
A. Tham gia trao đổi chất với môi trường
B. Là nơi diễn ra các hoạt động sống của tế bào
C. Quy định hình dạng và bảo vệ tế bào
D. Tham gia cấu tạo hệ thống nội màng
Câu 26: Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là?
A. Tế bào B. Mô C. Cơ quan D. Hệ cơ quan
Câu 27: Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm?
A. Hệ rễ và hệ thân B. Hệ thân và hệ lá
C. Hệ chồi và hệ rễ D. Hệ cơ và hệ thân
Câu 30: Vì sao cần phải phân loại thế giới sống?
A. Để đặt và gọi tên các loài sinh vật khi cần thiết.
B. Để xác định số lượng các loài sinh vật trên Trái Đất.
C. Để xác định vị trí của các loài sinh vật giúp cho việc tìm ra chúng giữa các sinh vật trở nên dễ dàng hơn.
D. Để thấy được sự khác nhau giữa các loài sinh vật.
CÁC BẠN GIÚP MÌNH NHÉ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 5 tháng 2022-06-30T12:52:45+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-06-30T12:54:00+00:00

  Đáp án:

  Câu 3: Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực nào của KHTN

  => Chọn D. Khoa học trái đất

  Câu 8: Cây lớn lên nhờ vào đâu?

  => Chọn A. Sự lớn lên và phân chia của tế bào.

  Câu 15: Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì?

  => Chọn D. Cả A,B, C đúng

  Câu 16:Tế bào nhân thực khác với tế bào nhân sơ là gì?

   => Chọn A. Có màng tế bào

  Câu 17. Tế bào động vật và thực vật khác nhau ở chỗ nào?

  => Chọn D. Có ti thể

  Câu 18. Trong các nhóm sau nhóm nào gồm toàn cơ thể đơn bào?

  => Chọn A. Nấm men, vi khuẩn, trùng biến hình C. Trùng biến hình, nấm men, con bướm

  Câu 22. Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?

  => Chọn D.Thực vật.

  0
  2022-06-30T12:54:04+00:00

  LỜI GIẢI:

  Câu 3: Dự báo thời tiết thuộc lĩnh vực nào của KHTN

  => Đáp án D

  Câu 8: Cây lớn lên nhờ vào đâu?

  => Đáp án A

  Câu 15: Sự sinh sản của tế bào có ý nghĩa gì?

  => Đáp án D

  Câu 16: Tế bào nhân thực khác với tế bào nhân sơ là gì?

   => Đáp án A

  Câu 17: Tế bào động vật và thực vật khác nhau ở chỗ nào?

  => Đáp án D

  Câu 18: Trong các nhóm sau nhóm nào gồm toàn cơ thể đơn bào?

  => Đáp án A

  Câu 22: Cấu tạo tế bào nhân thực, cơ thể đa bào, có khả năng quang hợp là đặc điểm của sinh vật thuộc giới nào sau đây?

  => Đáp án D
  Câu 23: Nhân/vùng nhân của tế bào có chức năng gì?

  => Đáp án B

  Câu 24: Một số loài động vật vẫn tồn tại không bào. Các không bào đó có chức năng gì?

  => Đáp án B

  Câu 25: Thành tế bào ở thực vật có vai trò gì?

  => Đáp án A

  Câu 26: Tập hợp các mô thực hiện cùng một chức năng là?

  => Đáp án D

  Câu 27: Hệ cơ quan ở thực vật bao gồm?

  => Đáp án A

  Câu 30: Vì sao cần phải phân loại thế giới sống?

  => Đáp án C

            MÌNH GỬI BẠN ĐÁP ÁN NHÉ! VOTE 5* CHO MÌNH NHA^^

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )