Môn Sinh Học Lớp 6 hô hấp là gì?cây hô hấp vào thời gian nào?viết tóm tắt hiện tượng hô hấp

Question

Môn Sinh Học Lớp 6 hô hấp là gì?cây hô hấp vào thời gian nào?viết tóm tắt hiện tượng hô hấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Aubrey 1 năm 2022-03-21T19:47:53+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-21T19:49:17+00:00

  -Trong quá trình hô hấp, cây lấy oxi để phân giải các chất hữu cơ, sản sinh ra năng lượng cần cho các hoạt động sống của cây, đồng thời thải ra khí CO2 và hơi nước.

  Cây hô hấp suốt ngày đêm.

  – Sơ đồ hô hấp của cây:

  Khí oxi + Chất hữu cơ → Năng lượng + Khí cacbonic + Hơi nước.

   

  0
  2022-03-21T19:49:41+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

   – Hô hấp là quá trình cây lấy oxi để phân giải các chất hữu cơ , sản ra nâng lượng cần cho các hoạt động sống , đồng thời thải ra cacbonic và hơi nước
   – Cây hô hấp suốt ngày đêm 
   – Hiện tượng hô hấp :
  Chất hữu cơ + khí oxi —-> năng lượng + khí cacbonic + hơi nước

  CHÚC BẠN HỌC TỐT
  VOTE CHO TỚ NHA

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )