Môn Sinh Học Lớp 6 trình bày quá trình nảy mầm của hạt phấn;thụ tinh ;kết hạt tạo quả

Question

Môn Sinh Học Lớp 6 trình bày quá trình nảy mầm của hạt phấn;thụ tinh ;kết hạt tạo quả Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Arianna 4 tháng 2022-08-07T17:46:41+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-08-07T17:47:58+00:00

  -Sự nảy mầm: Sau khi thụ phấn,mỗi hạt phấn hút chất nhày ở đầu nhụy trương lên và nảy mầm.Ống phấn xuyên qua đầu nhụy, vòi nhụy vào bầu, tiếp xúc với noãn, tế bào sinh dục đực ở đầu hạt phấn tiếp xúc với noãn.

  -Thụ tinh: Khi ống phấn mang tế bào sinh dục đực chui vào noãn thì tại noãn , tế bào sinh dục đực kết hợp với tế bào sinh dục cái có trong noãn tạo thành 1 tế bào mới gọi là hợp tử

  -Kết hạt tạo quả:

  1) Noãn sau khi thụ tinh , tế bào hợp tử phân chia rất nhanh , phát triển thành phôi :

  +) Vỏ noãn thành vỏ hạt

  +) Phần còn lại của noãn phát triển thành bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt

  +) Mỗi noãn đã thụ tinh tạo thành 1 hạt

  2) Tạo quả:Bầu nhụy biến đối và phát triển thành quả chứa hạt. Những bộ phận khác của hoa héo dần rồi rụng đi

  0
  2022-08-07T17:48:32+00:00

  a) Nảy mầm

  – Thụ phấn xog thì hạt phấn ở đầu nhụy

  – Hạt phấn hút chất nhầy ở đầu nhụy rồi trương lên

  – Hạt phấn nảy mầm thành 1 ống phấn chui qua vòi và bầu nhụy rồi tiếp xúc vs noãn.

  -Đầu ống phấn mag t.bào SD đực chui vào noãn

  b) Thụ tinh

  Khi ống phấn mag tế bào SD đực chui vào noãn thì tại noãn , t.bào SD đực kết hợp vs t.bào SD cái có trog noãn tạo thành 1 tế bào ms gọi là hợp tử

  c) Kết hạt

  Noãn sau khi thụ tinh , t.bào hợp tử phân chia rất nhanh , phát triển thành phôi :

  +) Vỏ noãn thành vỏ hạt

  +) Phần còn lại của noãn phát triển thành bộ phận chứa chất dự trữ cho hạt

  +) Mỗi noãn đã thụ tinh tạo thành 1 hạt

  d) Tạo quả

  Bầu nhụy biến đối và phát triển thành quả chứa hạt. Những bộ phận khác của hoa héo dần r` rụng đi

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )