Môn Sinh Học Lớp 7 Câu 1: Trùng roi xanh hô hấp bằng cách nào A. Qua không bào co bóp và qua màng tế bào. B. Nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào. C. Qua

Question

Môn Sinh Học Lớp 7 Câu 1: Trùng roi xanh hô hấp bằng cách nào A. Qua không bào co bóp và qua màng tế bào.
B. Nhờ sự trao đổi khí qua màng tế bào.
C. Qua không bào tiêu hóa.
D. Qua không bào co bóp.
Câu 2: Trùng roi thường sống ở đâu?
A. Trong các cơ thể động vật.
B. Trong?
các cơ thể thực vật.
C. Trong nước ao, hồ, đầm, ruộng và các vũng nước mưa.
D. Trong nước biển.
Câu 3: Chân giả của trùng biến hình được tạo thành nhờ:
A. Không bào co bóp. B. Không bòa tiêu hóa.
C. Nhân. D. Chất nguyên sinh.
Câu 4: Trùng roi xanh di chuyển bằng cách nào?
A. Roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển.
B. Không bào co bóp hút và thải nước tạo áp lực cho cơ thể di chuyển.
C. Không bào co bóp và điểm mắt giúp cơ thể di chuyển.
D. Cơ thể uốn lượn tạo áp lực để di chuyển.
Câu 5: Trùng sốt rét có đặc điểm:
A. Di chuyển bằng chân giả, sinh sản theo kiểu phân đôi.
B. Di chuyển bằng roi, sinh sản theo kiểu phân đôi.
C. Di chuyển bằng chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành ruột.
D. Không có bộ phận di chuyển, sinh sản theo kiểu phân đôi.
Câu 6: Trùng kiết lị khác với trùng biến hình ở điểm nào?
A. Có chân giả rất ngắn.
B. Chỉ ăn hồng cầu.
C. Thích nghi cao với đời sống kí sinh.
D. Chỉ ăn hồng cầu, có chân giả rất ngắn, thích nghi cao với đời sống kí sinh.
Câu 7: Trùng roi xanh di chuyển nhờ:
A. Lông bơi. B. Roi bơi. C. Không có cơ quan di chuyển. D. Chân giả.
Câu 8: Điểm mắt của trùng roi có màu:
A. Đỏ. B. Nâu. C. Xanh lục. D. Đen.
Câu 9: Trùng giày sinh sản theo những cách nào?
A. Phân đôi và tiếp hợp. B. Tiếp hợp.
C. Phân đôi. D. Phân nhiều.
Câu 10: Trùng roi xanh tiến về phía ánh sáng nhờ:
A. Diệp lục, roi, điểm mắt. B. Roi, điểm mắt.
C. Roi, diệp lục. D. Diệp lục, điểm mắt.
Câu 11: Quá trình tiêu hoá thức ăn của trùng biến hình là quá trình tiêu hoá:
A. Vừa nội bào vừa ngoại bào.
B. Nội bào.
C. Ngoại bào.
D. Nội bào hoặc ngoại bào tuỳ từng giai đoạn phát triển.

Câu 12: Trong cơ thể muỗi Anophen, trùng sốt rét sinh sản bằng hình thức:
A. Nảy chồi. B. Sinh sản sinh dưỡng.
C. Phân đôi. D. Sinh sản hữu tính.
Câu 13: Trùng biến hình có đặc điểm:
A. Không có bộ phận di chuyển, sinh sản theo kiểu phân đôi.
B. Di chuyển bằng chân giả, sống phổ biến ở biển.
C. Di chuyển bằng chân giả, sinh sản theo kiểu phân đôi.
D. Di chuyển bằng chân giả rất ngắn, kí sinh ở thành ruột.
Câu 14: Những đại diện thuộc ngành ruột khoang sống ở biển gồm:
A. Sứa, thủy tức, hải quỳ
B. Sứa, san hô, mực
C. Hải quỳ, thủy tức, tôm
D. Sứa, san hô, hải quỳ
Câu 15: Loài ruột khoang nào có lối sống tự dưỡng?
A. Sứa
B. San hô
C. Hải quỳ
D. Cả ba đáp án trên đều sai
Câu 16: Loài ruột khoang nào sống ở môi trường nước ngọt?
A. Sứa
B. San hô
C. Thủy tức
D. Hải quỳ
Câu 17: Ngành ruột khoang có khoảng bao nhiêu loài?
A. 5 nghìn loài
B. 10 nghìn loài
C. 15 nghìn loài
D. 20 nghìn loài
Câu 18: Đặc điểm nào dưới đây có ở sứa?
A. Miệng ở phía dưới.
B. Di chuyển bằng tua miệng.
C. Cơ thể dẹp hình lá.
D. Không có tế bào tự vệ.
Câu 19: Sứa di chuyển bằng cách
A. Di chuyển lộn đầu
B. Di chuyển sâu đo
C. Co bóp dù
D. Không di chuyển
Câu 20: Đặc điểm nào dưới đây có ở san hô?
A. Cơ thể hình dù.
B. Là động vật ăn thịt, có các tế bào gai.
C. Luôn sống đơn độc.
D. Sinh sản vô tính bằng cách tiếp hợp. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
48 phút 2022-07-30T06:40:05+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-30T06:41:10+00:00

  Đáp án:câu 1:B

               câu 2:C

                câu 3:C

                câu 4:A

                 câu 5:

                câu 6:A

                câu 7:B

                câu 8:A

                 câu 9:

  0
  2022-07-30T06:41:44+00:00

  Đáp án:

  Câu 1 : B

  Câu 2 : C

  Câu 3 : C

  Câu 4 : A

  Câu 5 : D

  Câu 6 : A

  Câu 7 : B

  Câu 8 : A

  Câu 9 : A 

  Câu 10 : B

  Câu 11 : B

  Câu 12 : D

  Câu 13 : C

  Câu 14 : D

  Câu 15 : D

  Câu 16 : C

  Câu 17 : B

  Câu 18 : A

  Câu 19 : C

  Câu 20 : B

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )