Môn Sinh Học Lớp 7 câu hỏi:Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên lại có?Tại sao? Ai giúp mình với.

Question

Môn Sinh Học Lớp 7 câu hỏi:Nhiều ao đào thả cá, trai không thả mà tự nhiên lại có?Tại sao?
Ai giúp mình với. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Eden 6 ngày 2022-05-07T03:17:31+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T03:18:40+00:00

   

  Giải thích các bước giải + Đáp án:

  Câu hỏi: Nhiều ao đào thả cá trai không thả mà tự nhiên có tại sao?

  Trả lời:

  Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai phát triển bình thường.

  0
  2022-05-07T03:19:21+00:00

  Khi nuôi cá mà không thả trai, nhưng trong ao vẫn có trai là vì ấu trùng trai thường bám vào mang và da cá. Vào ao cá, ấu trùng trai phát triển bình thường.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )