Môn Sinh Học Lớp 7 Cấu tạo ,di chuyển , dinh dưỡng , sinh sản của : Trùng roi xanh , Trùng biến hình, Trùng giày

Question

Môn Sinh Học Lớp 7 Cấu tạo ,di chuyển , dinh dưỡng , sinh sản của : Trùng roi xanh , Trùng biến hình, Trùng giày Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Caroline 2 tháng 2022-03-22T21:04:25+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

 1. giangnguyen
  0
  2022-03-22T21:05:52+00:00

  Trùng roi xanh:

  – Cấu tạo : cơ thể chỉ là 1 tế bào, có kích thước hiển vi gồm :

  +Màng sinh chất 

  +Chất tế bào

  +Nhân 

  -Hình thoi

  -Đuôi nhọn , đầu tù

  -Di chuyển , roi xoáy vào nước giúp cơ thể di chuyển 

  -Dinh dưỡng :

  + Vừa tự dưỡng vừa dị dưỡng

  +Dị dưỡng khi ko có ánh sáng

  -Hô hấp qua màng tế bào

  -Bài tiết : ko bào co bóp

  -Sinh sản : sinh sản vô tính bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều dọc

  Trùng biến hình:

  -Cấu tạo : là động vật đơn bào , cơ thể ko xác định đc

  -Di chuyển và bắt mồi: bằng chân giả 

  -Dinh dưỡng: Tiêu hóa nội bào nhờ ko bào tiêu hóa 

  -Sinh sản :  vô tính bằng cách phân đôi cơ thể

  Trùng đế giày:

  -Cấu tạo : cơ thể đơn bào 

  + Màng sinh chất

  +Chất tế bào: 2 ko bào co bóp , ko bào tiêu hóa , rãnh miệng và hầu 

  -Di chuyển: bằng lông bơi

  -Dinh dưỡng : thức ăn ->rãnh miệng->hầu-> ko bào tiêu hóa (thức ăn đc tiêu giảm nhờ enzim)

  -Sinh sản : 

  +Vô tính : phân đôi cơ thể

  +Hữu tính : tiếp hợp

  (chúc bạn học tốt)

   

  0
  2022-03-22T21:06:15+00:00

  1. Cấu tạo : Tham khảo bảng sau

   2. dinh dưỡng , sinh sản của : Trùng roi xanh , Trùng biến hình, Trùng giày

  I.Trùng roi xanh: 1)Dinh dưỡng:-Vừa tự dưỡng, vừa dị dưỡng.

  -Hô hấp qua màng cơ thể.

  -Bài tiết và điều chỉnh áp suất thẩm thấu nhờ không bào co bóp.

   2)Sinh sản:-Sinh sản vô tính bằng cách phân đôi

  .-Nhân nằm ở phía sau cơ thể sinh sản, nhân phân đôi trước, tiếp theo là chất nguyên sinh và các bào quan. Cơ thể phân đôi theo chiều dọc.

  II. Trùng biến hình

  Di chuyển:

  -Nhờ chân giả (do chất nguyên sinh dồn về một phía).

  -/Dinh dưỡng

  :

  -Tiêu hóa nội bào:

    +Khi một chân giả tiếp cận mồi (tảo, vi khuẩn, vụn hữu cơ…) 

  +Lập tức hình thành chân giả thứ hai vây lấy mồi 

  +Hai chân giả kéo dài nuốt mồi vào sâu trong chất nguyên sinh

  +Không bào tiêu hóa tạo thành bao lấy mồi, tiêu hóa mồi nhờ dịch tiêu hó

  -Bài tiết: chất thừa dần đến không bào co bóp -> thải ra ngoài ở mọi vị trí trên cơ thể-Trao đổi qua màng không khí3

  -/Sinh sản:-Vô tính bằng cách phân đôi cơ thể

  III. Trùng giày

  Trùng giày sinh sản

  -Vô tính: bằng cách phân đôi cơ thể theo chiều ngang

  -Hữu tính: bằng cách tiếp hợp

  mon-sinh-hoc-lop-7-cau-tao-di-chuyen-dinh-duong-sinh-san-cua-trung-roi-anh-trung-bien-hinh-trung

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )