Môn Sinh Học Lớp 7 I/Trắc nghiệm: Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau: Câu 1: Trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể người bằng con đường: A. Hô hấp B.Ă

Question

Môn Sinh Học Lớp 7 I/Trắc nghiệm: Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:
Câu 1: Trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể người bằng con đường:
A. Hô hấp B.Ăn uống C. Máu D. Da
Câu 2: Trùng kiết lị khác trùng biến hình ở chổ:
A. Có chân giả dài. B. Nuốt hồng cầu. C. Có roi. D. Không có hại.
Câu 3: Miệng của sứa có đặc điểm gì khác so với miệng của thủy tức?
A. Miệng của sứa ở phía dưới. B. Miệng của sứa ở phía trên.
C. Miệng của sứa ở mép dù. D. Miệng của sứa rộng hơn.
Câu 4. Những đại diện nào sau đây thuộc ngành giun tròn?
A. Giun đũa, giun tóc, móc, giun kim B. Giun đũa, sán lá gan
C. Đỉa, sứa, hải quỳ D. Sán lá máu, sán dây
Câu 5. Thủy tức di chuyển bằng cách nào?
A.Bằng lông bơi và roi bơi. B.Theo kiểu sâu đo và lộn đầu.
C.Theo kiểu sâu đo và roi bơi. D.Theo kiểu lộn đầu và lông bơi.
Câu 6. Trong các giun tròn sau giun nào kí sinh ở ruột già con người?
A.Giun kim C. Giun móc câu. B.Giun rễ lúa. D. Giun đũa
Câu 7: Môi trường kí sinh của giun đũa ở người là:
A. Gan B. Thận C. Ruột non D. Ruột già
Câu 8: Đặc điểm về lối sống của sán lá gan là:
A. Sống dị dưỡng B. Sống tự dưỡng
C. Sống dị dưỡng và kí sinh D. Sống kí sinh
Câu 9: Đại diện nào thuộc ngành iun d p?
A. Sán bã trầu
B. Giun rễ lúa
C. Đỉa
D. Rươi
Câu 10: Giun nào có lợi trong nông nghiệp?
A. Giun đất C. Giun đũa B. Giun kim D. Giun móc câu.
Câu 11: Trùng roi xanh sinh sản bằng cách nào?
A. Phân đôi theo chiều ngang.
B. Phân đôi theo chiều dọc.
C. Tiếp hợp.
D. Ghép đôi.
Câu 12: Giun đốt hô hấp bằng:
A. Da B. Mang C. Phổi D. Da hoặc mang Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Alexandra 31 phút 2022-07-05T06:11:32+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-07-05T06:13:06+00:00

  Câu 1: Trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể người bằng con đường:

  C. Máu

  Câu 2: Trùng kiết lị khác trùng biến hình ở chỗ :

  B. Nuốt hồng cầu

  Câu 3: Miệng của sứa có đặc điểm gì khác so với miệng của thủy tức?

  A. Miệng của sứa ở phía dưới.

  Câu 4. Những đại diện nào sau đây thuộc ngành giun tròn?

  A. Giun đũa, giun tóc, móc, giun kim

  Câu 5. Thủy tức di chuyển bằng cách nào?

  B.Theo kiểu sâu đo và lộn đầu.

  Câu 6. Trong các giun tròn sau giun nào kí sinh ở ruột già con người?

  D. Giun đũa

  Câu 7: Môi trường kí sinh của giun đũa ở người là:

  C. Ruột non

  Câu 8: Đặc điểm về lối sống của sán lá gan là:

  D. Sống kí sinh

  Câu 9: Đại diện nào thuộc ngành giun dẹp ?

  A. Sán bã trầu

  Câu 10: Giun nào có lợi trong nông nghiệp?

  A. Giun đất

  Câu 11: Trùng roi xanh sinh sản bằng cách nào?

  B. Phân đôi theo chiều dọc.

  Câu 12: Giun đốt hô hấp bằng:

  A. Da

              Chúc bn hok tốt !             

  0
  2022-07-05T06:13:07+00:00

  I/Trắc nghiệm: Chọn ý trả lời đúng nhất trong các câu sau:

  Câu 1: Trùng sốt rét xâm nhập vào cơ thể người bằng con đường:

  A. Hô hấp B.Ăn uống C. Máu D. Da

  Câu 2: Trùng kiết lị khác trùng biến hình ở chổ:

  A. Có chân giả dài. B. Nuốt hồng cầu. C. Có roi. D. Không có hại.

  Câu 3: Miệng của sứa có đặc điểm gì khác so với miệng của thủy tức?

  A. Miệng của sứa ở phía dưới. B. Miệng của sứa ở phía trên.

  C. Miệng của sứa ở mép dù. D. Miệng của sứa rộng hơn.

  Câu 4. Những đại diện nào sau đây thuộc ngành giun tròn?

  A. Giun đũa, giun tóc, móc, giun kim B. Giun đũa, sán lá gan

  C. Đỉa, sứa, hải quỳ D. Sán lá máu, sán dây

  Câu 5. Thủy tức di chuyển bằng cách nào?

  A.Bằng lông bơi và roi bơi. B.Theo kiểu sâu đo và lộn đầu.

  C.Theo kiểu sâu đo và roi bơi. D.Theo kiểu lộn đầu và lông bơi.

  Câu 6. Trong các giun tròn sau giun nào kí sinh ở ruột già con người?

  A.Giun kim C. Giun móc câu. B.Giun rễ lúa. D. Giun đũa

  Câu 7: Môi trường kí sinh của giun đũa ở người là:

  A. Gan B. Thận C. Ruột non D. Ruột già Câu

  Câu 8: Đặc điểm về lối sống của sán lá gan là:

  A. Sống dị dưỡng B. Sống tự dưỡng C. Sống dị dưỡng và kí sinh

  D. Sống kí sinh

  Câu 9: Đại diện nào thuộc ngành iun dp?

  A. Sán bã trầu B. Giun rễ lúa C. Đỉa D. Rươi

  Câu 10: Giun nào có lợi trong nông nghiệp?

  A. Giun đất C. Giun đũa B. Giun kim D. Giun móc câu.

  Câu 11: Trùng roi xanh sinh sản bằng cách nào?

  A. Phân đôi theo chiều ngang. B. Phân đôi theo chiều dọc. C. Tiếp hợp. D. Ghép đôi.

  Câu 12: Giun đốt hô hấp bằng:

  A. Da B. Mang C. Phổi D. Da hoặc mang

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )