Môn Sinh Học Lớp 7 ở nước ta hoặc quê em đang nuôi và khai thác loài tôm nào lm thực phẩm và xuất khẩu? tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng . Viết lại thành bà

Question

Môn Sinh Học Lớp 7 ở nước ta hoặc quê em đang nuôi và khai thác loài tôm nào lm thực phẩm và xuất khẩu? tìm hiểu về giá trị dinh dưỡng . Viết lại thành bài báo cáo
giúp :((( Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Amara 1 năm 2022-05-09T04:30:14+00:00 1 Answer 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-09T04:32:13+00:00

  Liên hệ thực tế

  Ở nước ta, nhân dân thường nuôi và khai thác các loài tôm làm thực phẩm và xuất khẩu như sau:

     – Ở vùng biển: nhân dân thường nuôi tôm sú, tôm hùm …

     – Ở vùng đồng bằng : nhân dân thường nuôi tôm càng và tôm càng xanh.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )