Môn Sinh Học Lớp 7 Phân biệt động vật và thực vật

Question

Môn Sinh Học Lớp 7 Phân biệt động vật và thực vật Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Charlie 5 ngày 2022-05-07T11:15:52+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-05-07T11:17:20+00:00

  Đáp án:

  Động vật                                          Thực vật

  Giống nhau Đều có cấu tạo tế bào, đều lớn lên và sinh sản

  Khác nhau

  Dị dưỡng                                          Tự dưỡng

  Có khả năng di chuyển                     Không có khả năng di chuyển

  Có hệ thần kinh và giác quan            Không có hệ thần kinh và giác quan

   

  0
  2022-05-07T11:17:38+00:00

  Đáp án:

  – Giống nhau:

  + Đều có cấu tạo tế bào.

  + Đề có khả năng lớn lên và sinh sản.

  –  Khác nhau:

  + Về đặc điểm dinh dưỡng:

  .) Thực vật: có khả năng tự tổng hợp chất hữu cơ cho cơ thể.

  .) Động vật: không có khả năng tổng hợp chất hữu cơ mà sử dụng chất hữu cơ có sẵn.

  + Về khả năng di chuyển:

  .) Thực vật không có khả năng di chuyển.

  .) Động vật có khả năng di chuyển.

  + Cấu tạo thành tế bào:

  .) Thực vật có thành tế bào xellulose.

  .) Động vật không có.

  + Hệ thần kinh và giác quan:

  .) Thực vật không có hệ thần kinh và giác quan (có hệ thần kinh sinh dưỡng lớp 11 các em sẽ tìm hiểu).

  .) Động vật có hệ thần kinh và giác quan.

  Chúc bạn học tốt :>

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )