Môn Sinh Học Lớp 7 vì sao cây bưởi trồng từ cành chiết thường nhanh cho quả hơn cây trồng từ hạt? ai bt giúp mik vs ạ, mik cảm ơn trước ạ

Question

Môn Sinh Học Lớp 7 vì sao cây bưởi trồng từ cành chiết thường nhanh cho quả hơn cây trồng từ hạt?
ai bt giúp mik vs ạ, mik cảm ơn trước ạ Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Remi 10 tháng 2022-03-16T23:56:47+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-03-16T23:58:01+00:00

  -Cành bưởi chiết là cành đã dược tạo điều kiện ra rễ ngay trên cây mẹ khi chuyển ra trồng.Cành đó khi ở trên cây mẹ đã sinh trưởng và phát triển đến mức độ nhất định,nhiều cành có thể đã ra hoa và quả.Khi trồng cành chiết xuống,một thời gian ngắn là cây sẽ ra hoa và kết quả

  Nếu trồng cây từ hạt bưởi thì thời gian ra quả sẽ lâu hơn vì cần thời gian để cây nảy mầm,phát triển thành cây con,sinh trưởng dến một mức độ nhất rồi mới phát triển,ra hoa, kết quả

  0
  2022-03-16T23:58:11+00:00

  Đáp án:

  * Cây bưởi khi được chiết cành: cành chiết có điều kiện phát triển rễ trên cây mẹ , cành cây đó đã phát triển ở một mức đội nhất định , một số cành đã có thể ra hoa , tạo quả. Vì vậy khi trồng chỉ cần một thời gian ngắn cây sẽ ra quả

  * Khi trồng cây bằng hạt cây phải phát triển trong một thòi gian dài , ra hoa rồi mới tạo quả

  Giải thích các bước giải:

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )