Môn Sinh Học Lớp 7 vì sao trùng roi xanh có khả năng tự dưỡng như thực vật

Question

Môn Sinh Học Lớp 7 vì sao trùng roi xanh có khả năng tự dưỡng như thực vật Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Claire 4 tháng 2022-01-13T09:03:04+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T09:04:08+00:00

  Trùng roi xanh có khả năng tự dưỡng như thực vật vì trong trùng roi xanh có chất diệp lục nên sẽ quang hợp như thực vật.

  0
  2022-01-13T09:04:48+00:00

  Đáp án:

  trùng roi xanh có khả năng tự dưỡng như thực vật vì :

  +Nó có thể thick ngi tốt vs chỗ có ánh sáng và ko có ánh sáng

  +Khi có ánh sáng trùng roi dinh dương tự dương như thực vật(Vì chúng có hạt diệplucj)

  +Khi ko có a/sang:chúng dị  dưỡng như động vật(đòng hòa các chất hữu cơ có sẵn trg cơ thể)

  Hồng Vy_Chc bn học tố 

  Xin ctlnh

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )