Môn Sinh Học Lớp 8 Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là A. các đại phân tử. B. tế bào. C. mô. D. cơ quan Câu 2. Căn cứ chủ yếu để

Question

Môn Sinh Học Lớp 8 Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là
A. các đại phân tử.
B. tế bào.
C. mô.
D. cơ quan
Câu 2. Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là
A. chúng có cấu tạo phức tạp.
B. chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan.
C. ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống.
D. cả A, B, C. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Allison 8 tháng 2022-09-01T07:01:03+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-01T07:02:23+00:00

  Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

  A. các đại phân tử.

  B. tế bào.

  C. mô.

  D. cơ quan

  Câu 2. Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là

  A. chúng có cấu tạo phức tạp.

  B. chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan.

  C. ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống.

  D. cả A, B, C.

   

  0
  2022-09-01T07:02:38+00:00

  Câu 1. Đơn vị tổ chức cơ sở của mọi sinh vật là

  A. các đại phân tử.

  B. tế bào.

  C. mô.

  D. cơ quan

  Câu 2. Căn cứ chủ yếu để coi tế bào là đơn vị cơ bản của sự sống là

  A. chúng có cấu tạo phức tạp.

  B. chúng được cấu tạo bởi nhiều bào quan.

  C. ở tế bào có các đặc điểm chủ yếu của sự sống.

  D. cả A, B, C.

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )