Môn Sinh Học Lớp 8 Câu 1. Ở hệ thần kinh người, bộ phận ngoại trung ương không bao gồm thành phần nào dưới đây? A. Tiểu não B. Trụ não

Question

Môn Sinh Học Lớp 8 Câu 1. Ở hệ thần kinh người, bộ phận ngoại trung ương không bao gồm thành phần nào dưới đây?
A. Tiểu não B. Trụ não C. Tủy sống D. Hạch thần kinh
Câu 2. Dựa vào đâu mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng?
A. Cấu tạo B. Chức năng C. Tần suất hoạt động D. Thời gian hoạt động
Câu 3. Bộ phận nào sau đây cấu tạo nên hệ thần kinh?
A. hạch thần kinh. B. dây thần kinh. C. cúc xináp. D. nơron.
Câu 4. Con người có bao nhiêu đôi dây thần kinh tủy?
A. 31 đôi B. 12 đôi C. 26 đôi D. 15 đôi
Câu 5. Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là gì ?
A. Rễ li tâm B. Rễ cảm giác C. Rễ vận động D. Rễ hướng tâm
Câu 6. Dây thần kinh tủy được cấu tạo như thế nào?
A. Tùy từng loại mà dây thần kinh được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động hoặc bó sợi cảm giác.
B. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh vận động
C. Chỉ được cấu tạo bởi bó sợi thần kinh cảm giác
D. Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó sợi thần kinh vận động
Câu 7. Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não?
A. Tủy sống B. Hạch thần kinh C. Não trung gian D. Tiểu não
Câu 8. Bộ phận nào của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não?
A. Cầu não B. Tiểu não C. Não giữa D. Não trung gian
Câu 9. Mỗi bán cầu đại não ở người được phân chia thành mấy thùy?
A. 2 B. 4 C. 5 D. 3
Câu 10. Ở người trưởng thành, diện tích bề mặt của vỏ não nằm trong khoảng bao nhiêu cm2?
A. 2300 – 2500 cm2
B. 1800 – 2000 cm2
C. 2000 – 2300 cm2
D. 2500 – 2800 cm2
Câu 11. Vùng thị giác nằm ở thùy nào của vỏ não?
A. Thùy chẩm B. Thùy thái dương C. Thùy đỉnh D. Thùy trán
Câu 12. Dây thần kinh thị giác là dây số mấy trong các dây thần kinh sau?
A. Dây thần kinh số I. B. Dây thần kinh số IX.
C. Dây thần kinh số II. D. Dây thần kinh số VIII.
Câu 13. Khi phá hủy một phần của bộ phận nào dưới đây, ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng ?
A. Cuống não B. Tiểu não C. Hành não D. Cầu não
Câu 14. Trong các bệnh về mắt, bệnh nào phổ biến nhất?
A. Đau mắt đỏ B. Đau mắt hột C. Đục thủy tinh thể D. Thoái hóa điểm vàng
Câu 15. Việc giữ đúng tư thế và khoảng cách khi viết hay đọc sách giúp ta phòng ngừa được tật nào sau đây?
A. Quáng gà B. Viễn thị C. Cận thị D. Loạn thị
Câu 16. Phản xạ nào dưới đây là phản xạ có điều kiên?
A. Bỏ chạy khi có báo cháy B. Nổi gai gốc khi có gió lạnh lùa
C. Vã mồ hôi khi tập luyện quá sức D. Hắt hơi khi có bụi chui vào mũi
Câu 17. Tuyến nội tiết nào dưới đây vừa có chức năng ngoại tiết, vừa có chức năng nội tiết ?
A. Tuyến cận giáp B.Tuyến yên C. Tuyến trên thận D. Tuyến sinh dục
Câu 18. Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là gì?
A. Kháng nguyên B. Hoocmôn C. Enzim D. Kháng thể
Câu 19. Hoocmôn nào dưới đây có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ?
A. Ôxitôxin B. Canxitônin C. Insulin D. Tirôxin
Câu 20. Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn nào dưới đây?
A. Tirôxin B. Ôxitôxin C. Canxitônin D. Glucagôn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Isabelle 2 tháng 2022-09-25T09:56:56+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-25T09:57:58+00:00

  Câu 1. Ở hệ thần kinh người, bộ phận ngoại trung ương bao gồm não bộ( tiểu nạo , trụ não, đại não..) và tủy sống

  ⇒Chọn D

  Câu 2. Dựa Chức năng mà hệ thần kinh người được phân biệt thành hệ thần kinh vận động và hệ thần kinh sinh dưỡng

  ⇒Chọn B

  Câu 3. nơron  cấu tạo nên hệ thần kinh

  ⇒Chọn D

  Câu 4. Con người có 31 đôi dây thần kinh tủy

  ⇒Chọn A

  Câu 5. Rễ trước của tủy sống còn có tên gọi khác là B. Rễ cảm giác

  ⇒Chọn B

  Câu 6. Dây thần kinh tủy được cấu tạo  Bao gồm bó sợi thần kinh cảm giác và bó sợi thần kinh vận động

  ⇒Chọn D

  Câu 7. Ở người, bộ phận nào nằm giữa trụ não và đại não là não trung gian

  ⇒Chọn C

  Câu 8. Não trung gian của não là trạm cuối cùng chuyển tiếp của tất cả các đường truyền cảm giác từ dưới đi lên não

  ⇒Chọn D

  Câu 9. Mỗi bán cầu đại não ở người được phân chia thành 4 thùy: thùy trán, thùy đỉnh, thùy chảm , thùy thái dương

  ⇒Chọn B

  Câu 10:Ở người trưởng thành, diện tích bề mặt của vỏ não nằm trong khoảng 2300 – 2500 cm2 

  ⇒Chọn A

  Câu 11:Vùng thị giác nằm ở thùy chẩm

  ⇒Chọn A

  Câu 12. Dây thần kinh thị giác là dây số mấy trong các dây thần kinh II

  ⇒Chọn C

  Câu 13. Khi phá hủy một phần của tiểu não, ếch sẽ nhảy và bơi loạng choạng

  ⇒Chọn B

  Câu 14. Trong các bệnh về mắt, bệnh nào phổ biến nhất đau mắt hột

  ⇒Chọn B

  Câu 15. Việc giữ đúng tư thế và khoảng cách khi viết hay đọc sách giúp ta phòng ngừa được tật cận thị

  ⇒Chọn C

  Câu 16: Phản xạ bỏ chạy khi có báo cháy là phản xạ có điều kiện

  ⇒Chọn A

  Câu 17: tuyến sinh dục vừa tiết hoocmon sinh dục( chức năng nội tiết) , vừa tạo tinh trùng ở nam, trứng ở nữ( chức năng ngoại tiết) nên nó là 1 tuyến pha

  ⇒Chọn D

  Câu 18. Sản phẩm tiết của tuyến nội tiết có tên gọi là hoocmon

  ⇒CHọn B

  Câu 19. Hoocmôn Õitoxin có tác dụng tăng cường sự co bóp cơ trơn, hỗ trợ quá trình tiết sữa và sinh nở ở phụ nữ

  ⇒Chọn A

  Câu 20. Iôt là thành phần không thể thiếu trong hoocmôn Tiroxin

  ⇒Chọn A

  Chúc em học tốt,5ting..

  0
  2022-09-25T09:58:14+00:00

  Câu 1 : D 
  Câu 2 : B
  Câu 3 : D 
  Câu 4 : A
  Câu 5 ; C
  Câu 6 : D
  Câu 7 :C
  Câu 8 : D
  Câu 9 ; B
  Câu 10 ; A
  Câu 11 : A
  Câu 12 : C
  Câu 13 : B
  Câu 14 : B
  Câu 15 ; C
  Câu 16 :A
  Câu 17 : D
  Câu 18 :  B
  Câu 19 ; A
  Câu 20 ; A
                                                                      Good luck !!!

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )