Môn Sinh Học Lớp 8 cho các sinh vật muỗi, ếch, rắn, đại bàng, mèo, chuột, lúa, thạch sùng, vi sinh vật a. Hãy lập chuỗi thức ăn gồm 4 mắt xích b.Lập lưới

Question

Môn Sinh Học Lớp 8 cho các sinh vật muỗi, ếch, rắn, đại bàng, mèo, chuột, lúa, thạch sùng, vi sinh vật
a. Hãy lập chuỗi thức ăn gồm 4 mắt xích
b.Lập lưới thức ăn Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Melody 1 năm 2022-04-07T13:39:13+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-07T13:40:39+00:00

  4 chuỗi thức ăn :

  thực vật → sâu → chim ăn sâu → vi sinh vật

  thực vật → chuột → rắn → vi sinh vật

  thực vật → châu chấu → ếch → vi sinh vật

  thực vật → châu chấu → ếch → rắn → vi sinh vật

  Lưới thức ăn:

  chuột

  sâu →chim sâu →rắn

  ↑ ↑

  châu chấu→ ếch

   

  0
  2022-04-07T13:40:51+00:00

  Đáp án:

  .

  Chuỗi thức ăn:

  1. thực vật  sâu chim sâu rắn vi sinh vật

  2. Thực vật sâu  ếch rắn  Vi sinh vật

  3. Thực vật (lúa)  chuột rắn Vi sinh vật

  b.

  Lưới thức ăn:

  chuột

  chim sâu rắn

   

  châu chấu ếch

   

  Giải thích các bước giải:

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )