Môn Sinh Học Lớp 8 Chức năng ngoại tiết của tuyến tụy là a. tiết hoocmôn điều hòa đường huyết. b. tiết hoocmôn điều hòa quá trao đổi chất và chuyển hóa cá

Question

Môn Sinh Học Lớp 8 Chức năng ngoại tiết của tuyến tụy là
a. tiết hoocmôn điều hòa đường huyết.
b. tiết hoocmôn điều hòa quá trao đổi chất và chuyển hóa các chất trong tế bào.
c. tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng giúp cho sự biến đổi thức ăn ở ruột non.
d. tiết dịch glucagôn để chuyển hóa glicôgen. Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Maya 5 phút 2022-09-23T19:57:42+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-09-23T19:59:02+00:00

  Đáp án:

   C

  Giải thích các bước giải:

  Chức năng ngoại tiết của tuyến tụy là tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng giúp cho sự biến đổi thức ăn ở ruột non. 

  Tuyến tụy là 1 tuyến pha vừa có chức năng nội tiết và ngoại tiết :

  + Chức năng nội tiết : Tiết ra insulin và glucagon điều hòa đường huyết trong máu 

  + Chức năng ngoại tiết tiết dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng giúp cho sự biến đổi thức ăn ở ruột non. 

  Chọn C

  0
  2022-09-23T19:59:22+00:00

  Đáp án+Giải thích các bước giải:

  Chọn C

  Chức năng ngoại tiết của tuyến tụy là tiết các dịch tụy theo ống dẫn đổ vào tá tràng giúp cho sự biến đổi thức ăn ở ruột non

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )