Môn Sinh Học Lớp 8 kể tên các hoóc môn của tuyến sinh dục nam, sinh dục nữ ,tuyến tụy, tuyến giáp ,tuyến trên thận cần gấp

Question

Môn Sinh Học Lớp 8 kể tên các hoóc môn của tuyến sinh dục nam, sinh dục nữ ,tuyến tụy, tuyến giáp ,tuyến trên thận
cần gấp Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Julia 5 tháng 2022-11-09T08:46:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-11-09T08:48:16+00:00

  @SANGOFFICIAL

   HOOCMON tuyến sinh dục nam: testosteron.

  HOOCMON tuyến sinh dục nữ: Oestrogen .

  HOOCMON tuyến tụy:  Glucagon, Insulin, Lipocain. 

  HOOCMON tuyến giáp : thyroxin,triiodothyronin.

  HOOCMON tuyến trên thận: adrenaline,steroid aldosterone,cortisol.

  0
  2022-11-09T08:48:17+00:00

  Đáp án:

  – Tuyến sinh dục nam:

  · Hoocmôn Testôstêrôn

  – Tuyến sinh dục nữ:

  · Hoocmôn Ơstrôgen

  – Tuyến tụy:

  · Hoocmôn Insulin

  · Hoocmôn Glucagôn

  – Tuyến giáp:

  · Hoocmôn Tirôxin

  · Hoocmôn Canxitônin

  – Tuyến trên thận:

  · Hoocmôn Adrênalin

  · Hoocmôn Noadrênalin

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )