Môn Sinh Học Lớp 8 phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết , kể tên các tuyến nội tiết , ngoại tiết

Question

Môn Sinh Học Lớp 8 phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết , kể tên các tuyến nội tiết , ngoại tiết Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Natalia 4 tháng 2022-01-13T15:46:59+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-01-13T15:48:24+00:00

  Giải thích các bước giải:

  -Ngoại tiết: tế bào tuyến lớn, chất tiết nhiều nhưng đặc tính sinh học không cao, chất tiết đổ vào ống dẫn chất tiết đến cơ quan tác động.

  VD: túi mật

  -Nội tiết: tế bào tuyến nhỏ, chất tiết ít nhưng đặc tính sinh học rất cao, chất tiết ngấm thẳng vào máu đến cơ quan đích. Tuyến nội tiết tham gia vào quá trình điều hòa hoạt động của cơ thể.

  VD: tuyến giáp, cận giáp, tuyến yên

  0
  2022-01-13T15:48:51+00:00

  Đáp án:

   

  Giải thích các bước giải:

  Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết :
  * Giống nhau : đều có các tế bào tuyến tiết ra chất tiết
  * Khác nhau :
  – Tuyến nội tiết :
  Cấu tạo :
  + Kích thước rất nhỏ
  + Không có ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu đến cơ quan đích.
  + Lượng hoocmôn tiết ít nhưng có hoạt tính mạnh
  Chức năng
  + Có tác dụng điều khiển, điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan
  – Tuyến ngọai tiết :
  Cấu tạo :
  + Kích thước lớn hơn
  + Có ống dẫn chất tiết đến cơ quan tác động
  + Lượng chất tiết nhiều nhưng hoạt tính không mạnh
  Chức năng :
  + Có tác dụng trong quá trình tiêu hóa thức ăn, thải bã, điều hòa thân nhiệt…
  Các tuyến nội tiết chính trong cơ thể là :
  – Tuyến ngoại tiết: tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến lệ…
  – Tuyến nội tiết: tuyến yên, tuyến giáp, tuyến trên thận
  – Tuyến pha( vừa là tuyến nội tiết vừa là tuyến ngoại tiết): tuyến tụy, tuyến sinh dục

  Kể tên:

  Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết :
  * Giống nhau : đều có các tế bào tuyến tiết ra chất tiết
  * Khác nhau :
  – Tuyến nội tiết :
  Cấu tạo :
  + Kích thước rất nhỏ
  + Không có ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu đến cơ quan đích.
  + Lượng hoocmôn tiết ít nhưng có hoạt tính mạnh
  Chức năng
  + Có tác dụng điều khiển, điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan
  – Tuyến ngọai tiết :
  Cấu tạo :
  + Kích thước lớn hơn
  + Có ống dẫn chất tiết đến cơ quan tác động
  + Lượng chất tiết nhiều nhưng hoạt tính không mạnh
  Chức năng :
  + Có tác dụng trong quá trình tiêu hóa thức ăn, thải bã, điều hòa thân nhiệt…
  Các tuyến nội tiết chính trong cơ thể là :
  – Tuyến ngoại tiết: tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến lệ…
  – Tuyến nội tiết: tuyến yên, tuyến giáp, tuyến trên thận
  – Tuyến pha( vừa là tuyến nội tiết vừa là tuyến ngoại tiết): tuyến tụy, tuyến sinh dục

  Kể tên

  Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết :
  * Giống nhau : đều có các tế bào tuyến tiết ra chất tiết
  * Khác nhau :
  – Tuyến nội tiết :
  Cấu tạo :
  + Kích thước rất nhỏ
  + Không có ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu đến cơ quan đích.
  + Lượng hoocmôn tiết ít nhưng có hoạt tính mạnh
  Chức năng
  + Có tác dụng điều khiển, điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan
  – Tuyến ngọai tiết :
  Cấu tạo :
  + Kích thước lớn hơn
  + Có ống dẫn chất tiết đến cơ quan tác động
  + Lượng chất tiết nhiều nhưng hoạt tính không mạnh
  Chức năng :
  + Có tác dụng trong quá trình tiêu hóa thức ăn, thải bã, điều hòa thân nhiệt…
  Kể tên

  Phân biệt tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết :
  * Giống nhau : đều có các tế bào tuyến tiết ra chất tiết
  * Khác nhau :
  – Tuyến nội tiết :
  Cấu tạo :
  + Kích thước rất nhỏ
  + Không có ống dẫn, chất tiết ngấm thẳng vào máu đến cơ quan đích.
  + Lượng hoocmôn tiết ít nhưng có hoạt tính mạnh
  Chức năng
  + Có tác dụng điều khiển, điều hoà, phối hợp hoạt động của các cơ quan
  – Tuyến ngọai tiết :
  Cấu tạo :
  + Kích thước lớn hơn
  + Có ống dẫn chất tiết đến cơ quan tác động
  + Lượng chất tiết nhiều nhưng hoạt tính không mạnh
  Chức năng :
  + Có tác dụng trong quá trình tiêu hóa thức ăn, thải bã, điều hòa thân nhiệt…
  Các tuyến nội tiết chính trong cơ thể là :
  – Tuyến ngoại tiết: tuyến mồ hôi, tuyến nhờn, tuyến nước bọt, tuyến vị, tuyến lệ…
  – Tuyến nội tiết: tuyến yên, tuyến giáp, tuyến trên thận
   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )