Môn Sinh Học Lớp 8 so sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết .Cho ví dụ.Nêu tính chất và vai trò của hoocmon

Question

Môn Sinh Học Lớp 8 so sánh tuyến nội tiết và tuyến ngoại tiết .Cho ví dụ.Nêu tính chất và vai trò của hoocmon Giúp em bài này với ạ em cần gấp, đừng copy nguồn trên mạng nha. Em xin cảm ơn thầy cô và các bạn nhiều.

in progress 0
Daisy 1 năm 2022-04-08T00:08:28+00:00 2 Answers 0 views 0

Trả lời ( )

  0
  2022-04-08T00:10:18+00:00

  Đáp án

  – Khác nhau:

  Tuyến nội tiết

  – Không có ống dẫn, chất tiết được ngấm thẳng vào máu để tới cơ quan đích.

  Tuyến ngoại tiết

  – Có ống dẫn đưa chất tiết từ tuyến ra ngoài.

  – Giống nhau: cùng là các tuyến có khả năng tiết ra các chất tiết của cơ thể để thực hiện một nhiệm vụ nhất định

  Ví dụ: người ta dùng insulin của bò (thay insulin của người) để chữa bệnh tiểu đường cho người.

  Tính chất: Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định (gọi là cơ quan đích), mặc dù các hoocmon này theo máu đi khắp cơ thể (tính đặc hiệu của hoocmon).

  Hoocmon có hoạt tính sinh học rất cao, chỉ tác động với một lượng nhỏ cũng gây hiệu quả rõ rệt.

  Hoocmon không mang tính đặc trưng cho loài.

  0
  2022-04-08T00:10:22+00:00

  Đáp án:

  – Khác nhau:

  Tuyến nội tiết

  – Không có ống dẫn, chất tiết được ngấm thẳng vào máu để tới cơ quan đích.

   Ví dụ: tuyến yên, tuyến giáp.

  Tuyến ngoại tiết

  – Có ống dẫn đưa chất tiết từ tuyến ra ngoài.

  Ví dụ: tuyến mồ hôi, tuyến nước bọt..

  – Giống nhau: cùng là các tuyến có khả năng tiết ra các chất tiết của cơ thể để thực hiện một nhiệm vụ nhất định

  Tính chất: Mỗi hoocmon chỉ ảnh hưởng đến một hoặc một số cơ quan xác định (gọi là cơ quan đích), mặc dù các hoocmon này theo máu đi khắp cơ thể (tính đặc hiệu của hoocmon).

  Hoocmon có hoạt tính sinh học rất cao, chỉ tác động với một lượng nhỏ cũng gây hiệu quả rõ rệt.

  Hoocmon không mang tính đặc trưng cho loài. 

  – Vai trò: Duy trì tính ổn định của môi trường trong cơ thể và điều hòa các quá trình sinh lý diễn
  ra bình thường

   

Leave an answer

Browse

14:7-5x6+12:4 = ? ( )